Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 1748 results
Sort by: relevance publication year

VỀ BẬC ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN LÙI DẠNG KHỐI LIÊN TỤC

JOURNAL ARTICLE published 27 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đinh Văn Tiệp | Phạm Thị Thu Hằng

DIFFERENT LINEAR POWER FLOW MODELS FOR RADIAL POWER DISTRIBUTION GRIDS: A COMPARISON

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Năng Văn | Đỗ Quang Duy

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI BƯU PHẨM TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI

JOURNAL ARTICLE published 25 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Thúy Hằng

XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ CỐM HÒA TAN TRỊ HO TỪ BÀI THUỐC KHA TỬ CAM CÁT THANG

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đoàn Thị Trà My | Nguyễn Tấn Khanh | Đặng Thị Yến Nhi | Trần Thị Thùy Linh

MỘT PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU VÀ KỸ THUẬT HỌC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CHO TÓM TẮT VĂN BẢN HƯỚNG TRÍCH RÚT

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lưu Minh Tuấn | Lê Thanh Hương | Hoàng Minh Tân

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN

JOURNAL ARTICLE published 8 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Danh Nam

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Thị Tình

HÌNH ẢNH HÀNG RONG, HÀNG VỈA HÈ Ở HỘI AN QUA CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thái Phượng

KHÔI PHỤC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÁ MỸ NGHỆ NON NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

JOURNAL ARTICLE published 23 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Ngọc Nhất | Lê Thái Phượng

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG LÊN BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA Ở TỈNH HẬU GIANG

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Hồng | Phan Thị Anh Thơ

SHADOWING A CONVERSATION HELPS STUDENTS USE NEW WORDS IN ENGLISH SPEAKING

JOURNAL ARTICLE published 28 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Thị Thu Trang

HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI VÀ NGHỀ NUÔI TU HÀI (Lutraria rhynchaena) Ở HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Triệu Anh Tuấn | Thái Thanh Bình | Bùi Hữu Sơn | Nguyễn Xuân Viết

NEW RESULTS ON FINITE-TIME STABILITY FOR NONLINEAR FRACTIONAL ORDER LARGE SCALE SYSTEMS WITH TIME VARYING DELAY AND INTERCONNECTIONS

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Phạm Ngọc Anh | Nguyễn Trường Thanh | Hoàng Ngọc Tùng

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HỐ BẪY (Sarracenia leucophylla)

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Huỳnh Thị Kim | Phạm Quỳnh Anh | Phạm Thị Thu Nhi

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC HẤP DẪN CỦA ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TRONG BỐI CẢNH COVID-19

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thái Phượng | Tô Văn Hạnh | Phạm Thị Chi

EVALUATION OF TREATMENT TECHNOLOGY TO IMPROVE THE QUALITY OF UNDERGROUND WASTEWATER AT VINACOMIN HA LAM COAL JOINT STOCK COMPANY, QUANG NINH BY ULTRA FILTRATION (UF)

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Quý Nhân | Đặng Thị Thái Hà

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG CORTICOSTEROID Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH

JOURNAL ARTICLE published 24 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hiếu | Nguyễn Minh Hiệp | Nguyễn Thị Xuân Hương

THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN TRÊN NGAO VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI TẠI THÁI BÌNH VÀ THANH HOÁ

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phan Trọng Bình | Nguyễn Hữu Nghĩa | Phạm Thái Giang | Trương Thị Mỹ Hạnh | Nguyễn Đức Bình | Nguyễn Minh Quân | Nguyễn Thị Hạnh | Lê Thị Mây | Nguyễn Thị Nguyện

THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Tạ Thị Thủy | Đặng Thị Thanh Hương | Nguyễn Quang Huy | Trần Trung Thành | Chu Hoàng Nam | Ngô Sỹ Vân

NHẬN THỨC RÕ HƠN VỀ SỰ KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thu Hà