Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 1813 results
Sort by: relevance publication year

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỂ NHÂN GIỐNG CÂY LAN DENDRO TRẮNG BÀ LIỄU

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Thu Nhi | Phạm Quỳnh Anh | Phạm Quang Thắng | Nguyễn Thanh Tài

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA GIÁO TRÌNH LIFE – UPPER INTERMEDIATE TRONG MÔN HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG ANH CAO CẤP 3 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 23 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Hùng Thuyên | Nguyễn Thị Thu Oanh

Ý ĐỊNH QUAY LẠI QUÁN CÀ-PHÊ PHONG CÁCH BAO CẤP CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Y

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Thị Phượng | Lê Thái Phượng

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hữu Khuyến | Nguyễn Văn Tâm | Hà Thị Hòa

COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF METALLIC ION BASED FORMULATIONS

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nghiêm Thị Hà Liên | Nguyễn Hà Nhung | Đặng Khánh Phương

THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẬM ĐỘNG DỤC Ở BÒ SỮA TẠI ĐƠN VỊ SAO ĐỎ - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Ngân | Phạm Diệu Thùy | Dương Thị Hồng Duyên | Trần Nhật Thắng | Vũ Thành Chung

NHỮNG SỐ PHẬN BI KỊCH TRONG TIỂU THUYẾT “BA LẦN VÀ MỘT LẦN” CỦA CHU LAI

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đoàn Đức Hải

QUANTIFICATION OF VILDAGLIPTIN IN TABLETS USING HIGH LIQUID-PERFORMANCE CHROMATOGRAPHY

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Đình Chung | Trương Thị Thu Thảo | Trần Thị Trang | Võ Thị Nhàn | Trần Lê Nhật Vy | Châu Khôi Nguyên | Đinh Minh Nguyên | Lê Thị Yến Chi | Nguyễn Hữu Khánh Quan | Nguyễn Thị Ngọc Yến

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA Ageratum conyzoides L. ỨC CHẾ VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Như Phương | Trần Thị Thu Thủy

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 27 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đặng Thị Bích Huệ | Lành Ngọc Tú | Nguyễn Thị Hải Yến | Ma Doãn Mạnh

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI (2015 - 2020) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đình Ồ

TÁI SINH CÂY ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GENE MANG CẤU TRÚC pZY102::GmDREB7A THÔNG QUA CHỌN LỌC BẰNG PHOSPHINOTHRICIN

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hải Yến | Dương Thu Hà | Trần Thị Hồng | Nguyễn Đức Hùng | Chu Hoàng Mậu

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ TRUYỀN THỐNG TỈNH THÁI NGUYÊN: THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ Ở VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG, TRẠI CÀI VÀ LA BẰNG

JOURNAL ARTICLE published 27 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Duy Khánh | Dương Quỳnh Phương | Nguyễn Xuân Trường | Nguyễn Hồng Ly

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU DẦU GIUN (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants) Ở LÂM ĐỒNG

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Ngọc | Hoàng Thị Bình | Đỗ Trần Thẩm Thuý | Nguyễn Phạm Đoàn | Huỳnh Thị Hương Trầm | Nguyễn Văn Phúc | Đỗ Nguyễn Việt Hùng

ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TẠI BÌNH DƯƠNG

JOURNAL ARTICLE published 4 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Kim Thư | Vũ Thị Tuyết | Nguyễn Hữu Trí | Nguyễn Thị Hiền

TÁC ĐỘNG LÊN SỰ TĂNG SINH, KIỂU HÌNH NHÂN TẾ BÀO UNG THƯ DẠ DÀY DÒNG AGS BỞI DỊCH CHIẾT CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ Ở TẢ PHÌN, SAPA, LÀO CAI

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thị Thanh Hương | Vũ Ngọc Dương | Mai Văn Linh | Nguyễn Văn Tuấn | Hứa Nguyệt Mai | Ngô Đức Phương | Nguyễn Phú Hùng

SỬ DỤNG THUẬT TOÁN C4.5 XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO BÀI TOÁN LỰA CHỌN NGHỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Ngọc Tuấn

PHÂN TÍCH CHỈ THỊ DNA ITS VÀ MATK TRÊN MỘT SỐ LOÀI ĐINH LĂNG CỦA VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 29 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Huỳnh Thị Thu Huệ | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đào Quang Hà | Lê Thị Thu Hiền | Nguyễn Xuân Cảnh

ĐỘ PHỨC TẠP TÔ PÔ BẬC CAO CỦA SẮP XẾP GENERIC

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Huệ Minh | Nguyễn Văn Ninh

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH QUYỀN PARK CHUNG HEE (1963 – 1979)

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Huyền Trang