Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 1526 results
Sort by: relevance publication year

ANALYZING DYSFUNCTIONAL BEHAVIORS IN THE CASES OF LAO AND VIETNAMESE RESTAURANTS

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Sengthong Vongphachanh

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ SATISFACTION ON QUALITY OF TRAINING SERVICES OF STUDENTS STUDYING AT THE INTERNATIONAL SCHOOL - THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 19 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Trường | Nguyễn Thị Gấm | Dương Thị Sen | Hà Trọng Quỳnh

TỔNG LUẬN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ GỖ LỚN

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Võ Thị Hải Hiền

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 6 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Nhâm Tuất

NGHIÊN CỨU SINH CẢNH VÀ THỨC ĂN CỦA LOÀI VOI CHÂU Á TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY VÀ HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thế Cường | Đặng Huy Phương | Nguyễn Đình Duy | Lý Ngọc Tú

THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING TEXT MESSAGING SYSTEM TO SUPPORT SMOKING CESSATION FOR SMOKERS IN HANOI

JOURNAL ARTICLE published 29 April 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Đoàn Thị Huệ | Nguyễn Thị Trang | Donna Shelley | Kim Bảo Giang | Nguyễn Trương Nam

NON-ENGLISH MAJORS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF ENGLISH CAPTIONED VIDEOS IN ENGLISH CLASS

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Nguyễn Đình Như Hà | Trần Quốc Thao

INDUSTRY LINKS FOR HIGHER EDUCATION IN VIETNAM: DISCUSSION FOR SOLUTIONS

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Tuấn Linh | Lê Quốc Thanh

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK-BOOST SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO MẶT TRƯỢT PI

JOURNAL ARTICLE published 11 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thanh Tùng | Lê Thanh Quang Đức

SOLUTIONS TO IMPROVE THE LIVING STANDARD IN THAI NGUYEN PROVINCE: FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY

JOURNAL ARTICLE published 24 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thanh Mai | Nguyễn Xuân Trường

BÀN VỀ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH BIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TRUNG TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 27 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Quách Thị Nga

MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ DỰA TRÊN LUẬT MỜ CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG GIẢI BÀI TOÁN HỒI QUY

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Dư | Hoàng Văn Thông | Phạm Đình Phong | Nguyễn Cát Hồ

AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY THE FIRST-YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

JOURNAL ARTICLE published 23 March 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Phạm Thị Thu Trang

MẶT TRẬN VIỆT MINH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1941 - 1951

JOURNAL ARTICLE published 6 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Thái Văn Thơ

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO BỘ QUAN SÁT NHIỄU VÀ CHẾ ĐỘ QUASI HỆ THỐNG BỒN ĐÔI TƯƠNG TÁC

JOURNAL ARTICLE published 23 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thanh Tùng | Nguyễn Chí Ngôn

A COMPARATIVE STUDY OF PTDF BASED-METHODS TO DETERMINE TRANSMISSION USAGE ALLOCATION FOR BILATERAL TRANSACTIONS IN POWER MARKETS

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Năng Văn

STUDENTS’ EVALUATION OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE COURSEBOOK ON PUBLIC ADMINISTRATION AT NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lâm Thị Thuân

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Huỳnh Quốc Tuấn | Nguyễn Giác Trí | Dương Thị Huỳnh Như

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG SINH KẾ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 8 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Minh Hà | Nguyễn Hữu Thọ | Lê Thị Hồng Phương | Trần Việt Dũng

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CHIẾT XUẤT ETHANOL TỪ TẢO LỤC (Caulerpa racemosa) TẠI TỈNH KIÊN GIANG

JOURNAL ARTICLE published 12 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hoàng Phúc | Nguyễn Thị Kim Huê | Trần Thanh Mến