Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 1672 results
Sort by: relevance publication year

AN ITERATIVE ALGORITHM FOR FINDING THE MINIMUM NORM POINT IN THE SOLUTION SET OF SPLIT FIXED POINT PROBLEM

JOURNAL ARTICLE published 26 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Trung Nghĩa | Nguyễn Tất Thắng

HOẠT TÍNH ỨC CHẾ SỰ TĂNG SINH TẾ BÀO CỦA DỊCH CHIẾT TỪ LÁ CÂY CƠM NGUỘI LÔNG (ARDISIA VILLOSA) TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ DẠ DÀY MKN45

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thị Thanh Hương | Phạm Văn Khang | Hà Thị Thanh Hiền | Nguyễn Phú Hùng

BÀI TOÁN DUNG SAI CỦA CƠ CẤU ROBOT DẠNG CHUỖI HỞ TRÊN QUAN ĐIỂM TÍNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Quốc Khánh | Phạm Thành Long

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THẾ HỆ Y VÀ THẾ HỆ Z VỀ ĐỘNG CƠ CHIA SẺ HÌNH ẢNH DU LỊCH LÊN FACEBOOK

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thái Phượng

DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Linh Phượng | Vũ Thị Thu Loan

ƯỚC TÍNH TỶ LỆ NHIỄM TRICHINELLA Ở LỢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Ngọc Đỉnh

QUY TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG KHE HỞ ĐẾN GIÁ TRỊ ĐIỆN CẢM CỦA CUỘN KHÁNG BÙ NGANG

JOURNAL ARTICLE published 27 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Minh Tú | Bùi Đức Hùng | Trần Văn Thịnh | Đặng Quốc Vương | Phùng Anh Tuấn | Đặng Chí Dũng

TOÀN CẢNH VỀ MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Bắc | Soulivong Phonekeopaserth | Khit Bounsaveng

ESTIMATING ROBUSTNESS OF DEEP LEARNING MODELS BY THREE ADVERSARIAL ATTACKS

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trương Phi Hồ | Lê Thị Ngọc Ánh | Phan Xuân Khiêm | Phạm Duy Trung

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN CHỊU MẶN SALINICOLA SP. TSLT21 PHÂN LẬP TỪ TRƯỜNG SA CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP POLYHYDROXYALKANOATE (PHA)

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Tâm Thư

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY THIÊN NIÊN KIỆN LÁ LỚN (HOMALOMENA PENDULA)

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Khánh Thuỳ Linh | Nguyễn Đình Quỳnh Phú | Đoàn Quốc Tuấn | Trần Thị Nhật Thảo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG THPT ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN)

JOURNAL ARTICLE published 30 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hà Thị Thu Thủy | Hoàng Thị Lê

ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRUNG HOÀ Ở HEO CAI SỮA SAU TIÊM VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Ngọc Hải | Võ Thị Kiều Oanh

IMPLEMENTATION OF FLIPPED LEARNING IN A TERTIARY-LEVEL COURSE: A QUALITATIVE CASE STUDY

JOURNAL ARTICLE published 30 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thùy Linh | Hoàng Thị Ngọc Điểm

SỬ DỤNG ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ THÀNH PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lương Thị Thúy Vân | Hoàng Văn Kiên | Phạm Thị Hồng Tú | Hoàng Thanh Tâm

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Tuấn Kiên | Hoàng Thị Thu Phương | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Vũ Thị Thu Hằng

BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC Ở CHÓ MẮC BỆNH GIUN MÓC TẠI TỈNH BẮC GIANG

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Đức Hoàn | Nguyễn Thị Hương Giang | Nguyễn Đình Nguyên | Bùi Khánh Linh

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT TỪ HẠT CÀ PHÊ XANH (Coffea Canephora Pierre ex A. Froehner) TRỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hà Hoàng Anh Vĩnh | Nguyễn Tố Uyên | Hoàng Thị Minh Thu | Trần Mạnh Hùng | Lê Trung Khoảng

TẠO CHỦNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens MANG VECTOR PKO2-PR1 PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÓA GENE PR1 Ở NẤM Verticullium dahhliae

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hương | Đinh Thị Lan | Dương Thị Thanh | Hà Văn Hiếu | Bùi Tri Thức