Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 1526 results
Sort by: relevance publication year

HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

JOURNAL ARTICLE published 4 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lù Anh Dũng | Hồ Lương Xinh | Hồ Lương Nhật Vinh | Lê Thanh Liêm

VỀ SỰ TỒN TẠI VÔ HẠN NGHIỆM YẾU CỦA BÀI TOÁN KIRCHHOFF THỨ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Thủy | Đỗ Thị Mai Hương

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Ngọc Thùy | Nguyễn Minh Phước | Hoàng Hà Anh

ANALYZING DYSFUNCTIONAL BEHAVIORS IN THE CASES OF LAO AND VIETNAMESE RESTAURANTS

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Sengthong Vongphachanh

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ SATISFACTION ON QUALITY OF TRAINING SERVICES OF STUDENTS STUDYING AT THE INTERNATIONAL SCHOOL - THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 19 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Trường | Nguyễn Thị Gấm | Dương Thị Sen | Hà Trọng Quỳnh

TỔNG LUẬN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ GỖ LỚN

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Võ Thị Hải Hiền

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 6 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Nhâm Tuất

NGHIÊN CỨU SINH CẢNH VÀ THỨC ĂN CỦA LOÀI VOI CHÂU Á TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY VÀ HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thế Cường | Đặng Huy Phương | Nguyễn Đình Duy | Lý Ngọc Tú

THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING TEXT MESSAGING SYSTEM TO SUPPORT SMOKING CESSATION FOR SMOKERS IN HANOI

JOURNAL ARTICLE published 29 April 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Đoàn Thị Huệ | Nguyễn Thị Trang | Donna Shelley | Kim Bảo Giang | Nguyễn Trương Nam

NON-ENGLISH MAJORS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF ENGLISH CAPTIONED VIDEOS IN ENGLISH CLASS

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Nguyễn Đình Như Hà | Trần Quốc Thao

ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 24 November 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Thị Vững | Khổng Thị Ngọc Mai | Nguyễn Thị Xuân Hương

THE USE OF ROLE-PLAY ACTIVITIES TO IMPROVE SPEAKING SKILLS OF THE FIRST YEAR ENGLISH-MAJOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF KHANH HOA

JOURNAL ARTICLE published 23 March 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Anh Chi

SỬ DỤNG QUY HOẠCH NÓN BẬC HAI ĐỂ PHÂN TÍCH TRÀO LƯU CÔNG SUẤT CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ XÉT MÔ HÌNH TẢI ZIP

JOURNAL ARTICLE published 12 January 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hà Duy Giang | Lê Toản | Phạm Năng Văn

PROMOTING CULTURAL VALUES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY COMMUNITIES (CASE STUDY OF DAO COMMUNITY - BASED TOURISM VILLAGE IN NAM DAM VILLAGE, QUAN BA COMMUNE, QUAN BA DISTRICT, HA GIANG PROVINCE)

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Thùy Linh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG QUÁ NHIỆT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOTS

JOURNAL ARTICLE published 11 January 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Khanh | Trần Quang Vinh | Nguyễn Đức Toàn | Nguyễn Trí Lộc | Nguyễn Chí Ngôn

THE ROLE OF HOMESTAY TOURISM IN PROMOTING LOCAL CULTURE AND PROVIDING SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ETHNIC MINORITIES IN THAI NGUYEN: A CASE STUDY OF NOONG HOMESTAY MANAGEMENT MODEL

JOURNAL ARTICLE published 6 December 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Thu Hà | Đặng Thị Thái Hà

DEVELOPMENT OF HIGH-TECH AGRICULTURE (2011 – 2020) - SOME RESULTS AND EXPERIENCES

JOURNAL ARTICLE published 14 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Văn Long

THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY’S GUIDELINES AND POLICIES ON THE PROTECTION OF SEA AND ISLANDS SOVEREIGNTY, RESISTANCE TO FIGHT AGAINST DISINFORMATION

JOURNAL ARTICLE published 14 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Tất Hùng | Nguyễn Thị Huyền

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CAFFEIN VÀ ACID CHLOROGENIC TRONG HẠT CÀ PHÊ XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hà Hoàng Anh Vĩnh | Hoàng Thị Thu Huyền | Huỳnh Văn Chung | Trần Lưu Phúc | Lê Trung Khoảng

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Ngọc Triệu | Nguyễn Bích Hoàng | Nguyễn Thu Minh | Đỗ Thu Hằng | Tống Vân Nhi