Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 1748 results
Sort by: relevance publication year

STUDYING THE EFFECT OF A COMBINATION OF PLANT GROWTH REGULATOR ON MULTIPLE SHOOTS AND ROOTING IN GmCHI TRANSGENIC T. PANICULATUM

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Thị Như Trang | Chu Hoàng Mậu | Ngô Thị Thúy Ngân

MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CO GIẬT DO SỐT Ở TRẺ EM TỪ 3 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 31 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Ngô Thị Thu Hương | Nguyễn Văn Sơn

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG CURCUMIN TỪ NANG MICRO TRONG MÔI TRƯỜNG IN VITRO

JOURNAL ARTICLE published 18 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Hùng | Từ Quang Tân | Vũ Thị Thu Thủy

ENHANCING MANAGEMENT MEASURES ON STUDENTS' SELF- STUDY ACTIVITIES AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCIENCES

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Phí Đình Khương | Lâm Thùy Dương

THE IMPACT OF PARTNER RELATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AT VTI EDUCATION LLC., HA NOI

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC DÂN CHỦ TRỰC TIẾP TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC TA HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Văn Quân

DATA MINING ON INFORMATION SYSTEM USING FUZZY ROUGH SET THEORY

JOURNAL ARTICLE published 14 February 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Phùng Thị Thu Hiền

TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA TRUNG ĐỘI CỨU QUỐC QUÂN 2 (1941-1945)

JOURNAL ARTICLE published 9 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Thu Thủy

TÁC ĐỘNG GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY TRÂU CỔ (FICUS PUMILA) LÊN TẾ BÀO UNG THƯ VÚ MCF7

JOURNAL ARTICLE published 28 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Phú Hùng | Nguyễn Thị Hương

FACTORS AFFECTING INVESTMENT ATTRACTION IN INDUSTRIAL ZONES: THAI NGUYEN PROVINCE CASE STUDY

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Thị Thanh Xuân | Nguyễn Tú Anh

ADAPTIVE RESEARCH ON RICE/POTATO ROTATION MODEL (SRI FOR RICE AND MINIMUM TILLAGE METHOD FOR POTATO) IN PADDY LAND OF PHU BINH DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Văn Phụ | Hà Xuân Linh | Đặng Hoàng Hà

CORRELATION BETWEEN ROOT DEVELOPMENT AND RICE GROWTH (KD18) UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT IRRIGATION REGIMES

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Đặng Hoàng Hà

ADVANCED CONTROLLER DESIGN FOR ACTIVE BRAKING SYSTEMS

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Văn Tấn

SỰ LO LẮNG KHI HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH DIỄN RA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Diêm Thị Thu Thủy | Lê Phi Hồng Hà

HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

JOURNAL ARTICLE published 4 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lù Anh Dũng | Hồ Lương Xinh | Hồ Lương Nhật Vinh | Lê Thanh Liêm

VỀ SỰ TỒN TẠI VÔ HẠN NGHIỆM YẾU CỦA BÀI TOÁN KIRCHHOFF THỨ

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Thủy | Đỗ Thị Mai Hương

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Ngọc Thùy | Nguyễn Minh Phước | Hoàng Hà Anh

ANALYZING DYSFUNCTIONAL BEHAVIORS IN THE CASES OF LAO AND VIETNAMESE RESTAURANTS

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Sengthong Vongphachanh

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ SATISFACTION ON QUALITY OF TRAINING SERVICES OF STUDENTS STUDYING AT THE INTERNATIONAL SCHOOL - THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 19 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Trường | Nguyễn Thị Gấm | Dương Thị Sen | Hà Trọng Quỳnh

TỔNG LUẬN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ GỖ LỚN

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Võ Thị Hải Hiền