Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 1748 results
Sort by: relevance publication year

SỬ DỤNG TRUYỆN KỂ TRONG DẠY TIẾNG ANH

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thu Hương

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN BỐ VỊ TRÍ CỦA CHUỖI CHỨC NĂNG MẠNG ẢO HOÁ TRONG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN BIÊN

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đinh Xuân Lâm | Dương Thúy Hường

STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS PRAISE AS CLASSROOM COMMUNICATIVE REINFORCING DEVICE

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Vũ Văn Tuấn

CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC XEM CÁC ĐOẠN PHIM TIẾNG ANH ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

JOURNAL ARTICLE published 12 August 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Bùi Thị Kiều Giang

Ý THỨC PHẢN KHÁNG CHẾ ĐỘ NAM QUYỀN QUA NHÂN VẬT THẨM QUỲNH CHI TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Sỹ Điền

A MOLECULAR PHYLOGENY OF ALPINIA ROXB. (ZINGIBERACEAE): AN OVERVIEW FOR PHYLOGENY OF VIETNAMESE ALPINIA

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Chí Toàn

ĐÁNH GIÁ DẤU CHÂN NƯỚC XÁM TRÊN CÂY HOA CÚC CANH TÁC TẠI KHU VỰC THƯỢNG NGUỒN HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

JOURNAL ARTICLE published 16 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thanh Thuận | Chế Đình Lý | Hồ Thị Hằng

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SỰ THOÁI HÓA GIỐNG BÍ XANH THƠM BẢN ĐỊA TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đặng Văn Minh | Lê Thị Kiều Oanh | Nguyễn Văn Hồng | Hoàng Kim Diệu | Phan Tiến Hùng

THE UTILIZATION AND EFFECTS OF PLANT PROTECTION CHEMICALS ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH IN HUONG THUONG COMMUNE, DONG HY DISTRICT - THAI NGUYEN PROVINCE

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đàm Hà Lương Thanh | Hà Xuân Linh | Đặng Thị Thái Hà

TÍNH TOÁN HẠT DỰA TRÊN ĐỘ ĐO TƯƠNG ĐỒNG MỜ PHỨC TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN NHA KHOA

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Mạnh Tuấn | Trần Thị Ngân | Vũ Anh Tuấn

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NHÓM VI KHUẨN OXY HOÁ AMMONIA BẢN ĐỊA CÓ HOẠT TÍNH CAO TẠI QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG

JOURNAL ARTICLE published 16 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Phú Hiệp | Trần Thị Nguyệt Minh | Hoàng Thanh Nga

THE ADVANTAGES OF THE SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION (SRI) IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE MITIGATION IN RICE PRODUCTION – A REVIEW

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Văn Phụ | Hà Xuân Linh | Lê Thu Trà

ERROR ANALYSIS ON ENGLISH COMPOSITIONS AND PARAGRAPHS OF VIETNAMESE STUDENTS

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Pham Kim Chi

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CÂY CAM SÀNH TẠI XÃ KHÁNH HÒA, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Thị Quý | Phạm Văn Ngọc | Chu Văn Trung | Vũ Thị Kim Hảo | Nguyễn Thu Thùy | Dương Hồng Việt

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHE HIỂU TIẾNG NƯỚC NGOÀI

JOURNAL ARTICLE published 27 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Hồng Thắng

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH BÃ MÍA GẮN KẾT NANO Fe3O4 VÀ Fe3O4@ZnO VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Pb, As, Cr, Cd) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

JOURNAL ARTICLE published 19 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Văn Hữu Tập | Nguyễn Văn Đăng | Phạm Hoài Linh

CURRENT SITUATION AND ISSUES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AT A HIGH SCHOOL IN HUNG YEN PROVINCE

JOURNAL ARTICLE published 21 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Vũ Phương

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP ĐỂ PHÁT HIỆN HÀNH VI ĂN TRỘM ĐIỆN DỰA TRÊN DỮ LIỆU TỪ CÔNG TƠ THÔNG MINH

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Quốc Minh | Nguyễn Đăng Tiến

SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GÓP PHẦN BẢO VỆ BẢN SẮC VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

JOURNAL ARTICLE published 21 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đình Yên | Lê Văn Hiếu

RỦI RO CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN KHI THAM GIA DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH COVID-19 – NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

JOURNAL ARTICLE published 30 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thái Phượng