Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1917 results
Sort by: relevance publication year

VAI TRÒ CỦA LÒNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA MARKETING HỖN HỢP VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Khamla PHOMMANY

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHATGPT CỦA SINH VIÊN Y - DƯỢC HUẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo | Bùi Mạnh Hùng | Nguyễn Thị Anh Phương | Nguyễn Huyền Trâm | Trương Mai Vĩnh Thoại | Nguyễn Sinh Nhật | Phạm Thị Thu Hà

ĐẶC TÍNH KHÁNG OXY HÓA, ỨC CHẾ DÒNG TẾ BÀO HEPG2 IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT NƯỚC TỪ RAU MƯƠNG THON (Ludwidgia hyssopifolia)

JOURNAL ARTICLE published 23 February 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Huỳnh Anh Duy | Huỳnh Phú Vinh | Nguyễn Văn Hóa | Trần Thị Kim Ngà

“THE TALE OF KIEU” – THE CHOICE OF VIETNAM VALUES

JOURNAL ARTICLE published 2 February 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Văn Hóa

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TAY MÁY ROBOT SCARA 4 BẬC TỰ DO LOẠI RPRR TÍCH HỢP NHẬN DẠNG CẤU HÌNH KỲ DỊ

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Vôn Dim | Trần Xuân Trọng | Bùi Văn Tùng | Lê Hùng Linh | Trịnh Thúy Hà

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC IN SILICO CÁC HỢP CHẤT TIỀM NĂNG TỪ CÂY CHÙA DÙ (ELSHOLTZIA PENDULIFLORA W. W. SMITH) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TNF- α

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Cao Hồng Lê | Trương Thị Thùy Nhung | Bùi Thị Thực | Đặng Mai Linh | Ngũ Thị Trà Giang

APPLYING PODCASTS TO ENHANCE NON-ENGLISH MAJOR FRESHMEN’S LISTENING SKILL – A PRE-EXPERIMENTAL RESEARCH

JOURNAL ARTICLE published 22 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Kiều Hạnh | Vũ Thị Quyên

PHÂN TÍCH SO SÁNH TÍNH THỰC TIỄN CỦA VIỆC CHO PHÉP DÙNG NGÔN NGỮ THỨ NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHỈ SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH PHÁP LÝ

JOURNAL ARTICLE published 22 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bá Minh Tú | Vũ Văn Tuấn

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM – GỢI MỞ HOÀN THIỆN TỪ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN BANG NGA

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Thanh Sơn

ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA PANASONIC TẠI THỊ PHẦN VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hồ Nguyên Như Ý | Nguyễn Thị Kim Duyên | Nguyễn Minh Đường

UNDERGRADUATE PRESERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO VIETNAMESE YOUNG LEARNERS

JOURNAL ARTICLE published 22 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Văn Tuyên | Trần Kim Hồng | Võ Trần Minh Hiếu

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐẾN THU NHẬP HỘ NGHÈO HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Bạch Điệp | Mai Việt Anh | Lê Văn Hiếu | Đặng Tất Thắng

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG “TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP” MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 THEO MÔ HÌNH 5E NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH

JOURNAL ARTICLE published 23 January 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Nghĩa | Lê Thanh Huy | Ngô Thị Như Quỳnh | Quách Nguyễn Bảo Nguyên | Nguyễn Duy Linh

TEACHERS' ROLES AND CHALLENGES IN DEVELOPING LEARNER AUTONOMY FOR EFL STUDENTS

JOURNAL ARTICLE published 22 March 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Văn Tuyên | Trần Lâm Bạch | Trần Kim Hồng

THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

JOURNAL ARTICLE published 18 January 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nghiêm Hồng Trung

BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT MẶT NẠ TỪ FIBROIN TƠ TẰM CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN ALLICIN

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2024 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Ngọc Phương | Nguyễn Ngọc Yến | Cang Thị Huỳnh Như | Nguyễn Kiều Anh | Nguyễn Minh Thái | Nguyễn Huỳnh Gia Phát | Phạm Duy Toàn

HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF A SYNONYM AND ANTONYM DICTIONARY IN LEARNING VOCABULARY

JOURNAL ARTICLE published 29 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phùng Thị Hằng | Nguyễn Trọng Du

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH LOÀI LÔI KHOAI (Gymnocladus angustifolius (Gagnep) J.E. Vidal) TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Văn Phúc | Kim Ngọc Tuyên | Lê Sỹ Hồng | Nguyễn Thị Thoa

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NUÔI CẤY VÀ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CỦA NẤM LIM XANH (Ganoderma lucidum Lim xanh) THU THẬP TẠI TỈNH LẠNG SƠN

JOURNAL ARTICLE published 25 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Hiền | Hoàng Văn Hưng | Đỗ Bích Duệ | Nguyễn Mạnh Tuấn

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

JOURNAL ARTICLE published 4 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Thanh Tâm | Hồ Lương Xinh | Dương Hồng Hải | Hồ Lương Nhật Vinh | Lê Thanh Liêm