Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 1737 results
Sort by: relevance publication year

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 108, TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

JOURNAL ARTICLE published 28 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Ngọc Như | Vương Ánh Dương | Chu Huyền Xiêm | Hoàng Khôi

TỔNG HỢP VÀ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY XANH METHYLENE CỦA NANO ZnO/ZrO2 PHA TẠP Ce4+

JOURNAL ARTICLE published 8 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Chu Mạnh Nhương | Mai Xuân Trường | Phạm Mai An

IELTS READING TEST-TAKING STRATEGIES EMPLOYED BY HIGH SCORE CANDIDATES IN ACADEMIC TRAINING MODULE

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phí Thị Mùi | Vũ Thị Quyên

ANALYSIS OF TOTAL NITROGEN (N), DIPHOSPHATE PENTA OXIDE (P2O5) TOTAL, KALI OXIDE(K2O) TOTAL IN THE SOIL AFFECTS THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF TEA IN TAN CUONG COMMUNE OF THAI NGUYEN PROVINCE IN NORTHERN REGION, VIETNAM

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đặng Thị Thái Hà | Hoàng Quý Nhân | Cao Thị Nhung Trang | Đàm Hà Lương Thanh | Hà Trọng Quỳnh

EXAMINING FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ INTENTION TO USE E-BANKING IN VIETNAM

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Thị Kim Chi

THE IMPACTS OF DIGITAL MARKETING ON ONLINE SHOPPING BEHAVIOR THROUGH ONLINE SHOPPING APPLICATION IN THAI NGUYEN CITY

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Chinda Somfongbouthtakhan

PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

JOURNAL ARTICLE published 16 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phan Kim Ngân | Nguyễn Đăng Độ

ĐỀ XUẤT CÁCH KHAI THÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN MÔN TOÁN - TIN TRONG DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CHO HỌC SINH LỚP 7

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Ngô Thị Tú Quyên | Nguyễn Như Trang

HIỆU QUẢ KĨ THUẬT VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG HỘ TRỒNG XOÀI TẠI SƠN LA, VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 4 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hồ Văn Bắc | Đỗ Xuân Luận

CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ CÂY CHÙM NGÂY VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ Cu(II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Thị Tú Anh | Đoàn Mạnh Cường

NGHIÊN CỨU TẠO NANG MICRO CURCUMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO GEL ION

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Hùng | Nguyễn Thị Thu Ngà

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG PHẦN MỀM PSS

JOURNAL ARTICLE published 15 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Hòa An

THE EXPLICIT INSTRUCTIONS ON CONNECTED SPEECH TO THE FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENT’S PERCEPTION AND PRODUCTION AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES – THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Ngoan | Bùi Hương Giang

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC DAO Ở XÃ ĐƯỜNG HỒNG, HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thị Thanh Hương | Hoàng Mùi Dấu

ESTIMATING ROBUSTNESS OF DEEP LEARNING MODELS BY THREE ADVERSARIAL ATTACKS

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trương Phi Hồ | Lê Thị Ngọc Ánh | Phan Xuân Khiêm | Phạm Duy Trung

TOÀN CẢNH VỀ MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Thị Bắc | Soulivong Phonekeopaserth | Khit Bounsaveng

IMPLEMENTATION OF FLIPPED LEARNING IN A TERTIARY-LEVEL COURSE: A QUALITATIVE CASE STUDY

JOURNAL ARTICLE published 30 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thùy Linh | Hoàng Thị Ngọc Điểm

SỬ DỤNG ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ THÀNH PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lương Thị Thúy Vân | Hoàng Văn Kiên | Phạm Thị Hồng Tú | Hoàng Thanh Tâm

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ LƯƠNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Phương Lan | Nguyễn Tuấn Kiên | Hoàng Thị Thu Phương | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Vũ Thị Thu Hằng

BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC Ở CHÓ MẮC BỆNH GIUN MÓC TẠI TỈNH BẮC GIANG

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Đức Hoàn | Nguyễn Thị Hương Giang | Nguyễn Đình Nguyên | Bùi Khánh Linh