Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 1737 results
Sort by: relevance publication year

DỊCH CHIẾT ETHANOL TỪ LÁ CÂY ĐƠN LƯỠI HỔ (SAUROPUS ROSTRATUS) LÀM DỪNG CHU KỲ PHÂN CHIA VÀ GÂY APOPTOSIS ĐỐI VỚI TẾ BÀO UNG THƯ GAN HEPG2

JOURNAL ARTICLE published 2 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hương | Ngô Thu Hà | Lê Thị Thanh Hương | Nguyễn Hoài Hương | Phạm Thị Quỳnh | Vũ Ngọc Dương | Nguyễn Phú Hùng

DOES THE METHOD OF ENTRUSTED LENDING VIA FARMER-BASED UNIONS FACILITATE LOW-INCOME HOUSEHOLDS’ ACCESS TO BANK CREDIT? EVIDENCE FROM NORTHWESTERN VIETNAM

JOURNAL ARTICLE published 10 June 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đỗ Xuân Luận

ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA THIẾT BỊ TỰ DI CHUYỂN NHỜ RUNG ĐỘNG - VA ĐẬP TRONG ĐIỀU KIỆN NGẪU NHIÊN TIỀN ĐỊNH

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Khắc Tuân | La Ngọc Tuấn | Hồ Ký Thanh | Nguyễn Văn Dự

SỬ DỤNG LỒNG TIẾNG PHIM TRONG GIẢNG DẠY PHÁT ÂM CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ

JOURNAL ARTICLE published 9 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Ngọc Oanh

LỰA CHỌN CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CHO MÔ HÌNH HỌC MÁY ỨNG DỤNG TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Văn Hoàn | Đào Trần Chung | Vũ Văn Diện

ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI POISSON GIÃN NỞ SỐ KHÔNG KIỂM DUYỆT BÊN PHẢI

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Trịnh | Phạm Văn Minh

THE MALLIAVIN DERIVATIVE FOR G ENERALIZATION OF FRACTIONAL BESSEL TYPE PROCESS

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Thị Hương

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TÌM KIẾM TỐI ƯU DỰA THEO CHUYỂN ĐỘNG ION CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM THAM SỐ TỐI ƯU CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ

JOURNAL ARTICLE published 23 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Mai Thương | Đào Thị Thu | Nguyễn Thị Tuyển

AN IoT-BASED POWER CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR LOW-VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORKS

JOURNAL ARTICLE published 4 September 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Ngô Minh Khoa | Lê Văn Đại | Đoàn Đức Tùng | Nguyễn An Toàn

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU HOÀI SƠN TẠI CAO BẰNG

JOURNAL ARTICLE published 28 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Minh Tuấn | Nguyễn Văn Hồng

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Tố Oanh

NGHIÊN CỨU TẤN SỐ ALEN ADH1B*2 MÃ HÓA ENZYME CHUYỂN HÓA RƯỢU ALCOHOL DEHYDROGENASE 1B Ở NGƯỜI VIỆT NAM SINH SỐNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 16 September 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Thị Thu Yến | Nguyễn Thế Kiên

KPIs - NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

JOURNAL ARTICLE published 2 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Liên | Nguyễn Quang Hiệp | Phạm Hồng Việt

CHẶN TRÊN CHO ĐẶC TRƯNG EULER-POINCARÉ THỨ NHẤT CỦA PHỨC KOSZUL ĐỐI VỚI IĐÊAN THAM SỐ

JOURNAL ARTICLE published 25 February 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Hồng Nam

THE METHOD PROVING INEQUALITY BY USING TANGENTIAL CURVE

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Anh Tuấn

ĐÁNH GIÁ TOÀN TRẠNG BỆNH NHÂN UNG THƯ CAO TUỔI BẰNG BẢNG HỎI G8

JOURNAL ARTICLE published 25 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Bảo Ngọc | Vũ Bích Huyền

CHẾ TẠO CÁC NANO HỢP KIM Ag/Au ĐỂ PHÁT HIỆN XANH METHYLENE BẰNG TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT

JOURNAL ARTICLE published 24 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Xuân Hòa

VỀ TÍNH DUY NHẤT CỦA CÁC HÀM PHÂN HÌNH CHIA SẺ MỘT PHẦN CÁC GIÁ TRỊ CÙNG VỚI CÁC HÀM DỊCH CHUYỂN CỦA CHÚNG

JOURNAL ARTICLE published 19 August 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hải Nam | Nguyễn Minh Nguyệt | Nguyễn Thị Ngọc | Vũ Thị Thủy

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HOÀNG THẢO PHI ĐIỆP TÍM (Dendrobium asomum Lindl.) PHÂN BỐ TẠI THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hải Yến | Nguyễn Thu Hường

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LÀM LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

JOURNAL ARTICLE published 4 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Xuân Quang | Thẩm Bội Châu