Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 1917 results
Sort by: relevance publication year

SUẤT SINH LỢI GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018: KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN CÔNG CỤ

JOURNAL ARTICLE published 23 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trịnh Thị Hường

PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG NHẦM LẪN CÁC ĐỘNG TỪ “帮”, “帮忙”, “帮助” TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 12 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lưu Hớn Vũ

MÔ TÍP BIẾN HÌNH TRONG “TÂY DU KÝ” CỦA NGÔ THỪA ÂN

JOURNAL ARTICLE published 12 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Vân Huyền | Vũ Thị Hạnh

PHÂN TÍCH LỖI SAI KHI SỬ DỤNG TRỢ TỪ NGỮ KHÍ “吧,呢,吗” CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ KIẾN NGHỊ DẠY HỌC

JOURNAL ARTICLE published 30 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Ngô Thị Trà | Vũ Thị Huyền Trang | Nguyễn Thị Mai

NGHIÊN CỨU QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN TRONG TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM ATP-EMTP

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đức Tường

PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

JOURNAL ARTICLE published 21 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đào Thị Bích Hồng

DESIGNING SUPPLEMENTARY READING EXERCISES TO ENHANCE READING PERFORMANCE FOR 10TH GRADERS

JOURNAL ARTICLE published 27 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hồng Minh | Trần Thị Lan

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KÊNH ĐÀO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

JOURNAL ARTICLE published 12 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Nguyên | Bùi Hoàng Tân

MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN VÙNG DỮ LIỆU THEO ĐỘ TIN CẬY DỰA TRÊN PHÂN CỤM MỜ VIỄN CẢNH

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phùng Thế Huân | Hoàng Thị Cành | Phạm Huy Thông

A 1.8 TO 4 GHZ RECEIVER FRONT-END WITH 250 MHZ BASEBAND BANDWIDTH FOR ADVANCED CELLULAR APPLICATIONS

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thị Luận | Nguyễn Hữu Thọ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

JOURNAL ARTICLE published 12 May 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thu Thủy | Hoàng Thái Sơn | Nguyễn Thị Ngọc An

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ CỦA LOÀI BỜI LỜI ĐẮNG (LITSEA UMBELLATA (LOUR.) MERR) Ở VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Từ Quang Trung | Hoàng Phú Hiệp | Vũ Trọng Lượng | Nguyễn Thị Thu Hà

BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐO VÀ ĐẾM CỦA Ellochelon vaigiensis PHÂN BỐ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

JOURNAL ARTICLE published 14 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hải Sang | Đinh Minh Quang | Nguyễn Hữu Đức Tôn

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Hoàng Ngọc Bích

NĂNG LỰC TƯ DUY THIẾT KẾ CỦA HỌC SINH THỂ HIỆN QUA BÀI HỌC CHỦ ĐỀ STEAM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG SỰ ĐỒNG CẢM

JOURNAL ARTICLE published 14 April 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Tạ Thanh Trung | Tạ Hoàng Anh Khoa | Nguyễn Thanh Nga

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CHẤT VÔ CƠ RÒ RỈ TRONG NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP METHAMPHETAMIN BẰNG KỸ THUẬT PHỔ PHỐI NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-MS)

JOURNAL ARTICLE published 11 January 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Tùng Lâm | Đặng Thị Ngọc Lan | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Phạm Lê Minh | Hoàng Ngọc Mai | Nguyễn Xuân Trường | Trần Nguyên Hà

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PERCEIVED COMPETENCE LEVELS IN USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

JOURNAL ARTICLE published 14 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Minh Thành | Phạm Ngọc Thạch | Đinh Thị Bảo Hương

ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT ĐẦU CÁ NGỪ THỦY PHÂN LÊN SINH TRƯỞNG, SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii)

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Đức Hùng | Lê Minh Hoàng

Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Bùi Thị Ngọc Oanh

A 2.4 TO 3 Gb/s REFERENCE-LESS HALF-RATE CDR WITH ADAPTIVE EQUALIZER IN WIRELINE RECEIVERS

JOURNAL ARTICLE published 16 September 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thảo | Lê Thị Luận | Nguyễn Thành | Mai Thanh Hải | Nguyễn Lê Vân | Lê Tiến Hưng | Nguyễn Hữu Thọ