Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1813 results
Sort by: relevance publication year

THOROUGHLY GRASPING THE UNION BETWEEN THE SCIENCE AND REVOLUTION OF DIALECTICAL MATERIALISM FOR STUDENTS OF PEOPLE'S PUBLIC SECURITY SCHOOLS

JOURNAL ARTICLE published 17 March 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Đặng Thị Thúy Hoa

VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM SAU KHI RA TRƯỜNG HIỆN NAY DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CẶP PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thúy

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Nhạc | Từ Quang Trung

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG NGÔ LAI MỚI VỤ XUÂN 2018 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

JOURNAL ARTICLE published 14 April 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Trần Trung Kiên | Kiều Xuân Đàm | Lê Thị Thu

A COMBINATION OF NEIGHBORHOOD BASED RATIO OPERATOR AND CONVOLUTIONAL WAVELET NEURAL NETWORKS FOR CHANGE DETECTION IN MULTI-TEMPORAL SYNTHETIC APERTURE RADAR IMAGES

JOURNAL ARTICLE published 31 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hùng An | Nguyễn Tiến Phát

EXPOSURE ASSESSMENT OF BTEX COMPOUNDS AMONG SAFEGUARDS IN UNDERGROUND PARKING GARAGES IN HIGH BUILDINGS IN HANOI

JOURNAL ARTICLE published 29 February 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Võ Thị Lệ Hà | Nguyễn Thu Hương | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nghiêm Trung Dũng | Minoru Yoneda

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG CORTICOSTEROID Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH

JOURNAL ARTICLE published 24 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hiếu | Nguyễn Minh Hiệp | Nguyễn Thị Xuân Hương

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ LÂM SÀNG Ở CHÓ BỊ NHIỄM VE VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ TẠI QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

JOURNAL ARTICLE published 29 April 2020 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Authors: Nguyễn Thị Ngân | Phạm Diệu Thùy | Trần Nhật Thắng | Lê Thị Thu Phương

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Chí Hải

LEGAL MECHANISMS AND IMPROVEMENT SOLUTIONS TO ENHANCE THE RIGHT TO ACCESS TO INFORMATION ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Thị Huyền | Tống Thị Phương Thảo

FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING OF THE INTERNATIONAL SCHOOL’S STUDENTS, THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 28 July 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hoa | Nguyễn Thị Phương Thảo | Bùi Thị Thanh Hương

ANNIHILATOR OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES AND STRUCTURE OF RINGS

JOURNAL ARTICLE published 4 September 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Nguyên An

THE EFFECTIVENESS OF OTTER APPLICATION IN IMPROVING ENGLISH FRESHMEN’S PRONUNCIATION AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES - THAI NGUYEN UNIVERSITY

JOURNAL ARTICLE published 26 March 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Dương Hồng Yến | Phạm Mai Linh

USING A LUENBERGER OBSERVER TO ESTIMATE THE PITCHING MOMENT OF THE VEHICLE

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2020 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Vũ Văn Tấn

KIỂM TRA ĐỘ BỀN TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ MỘT XY LANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

JOURNAL ARTICLE published 27 August 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thanh Tuấn | Huỳnh Lê Hồng Thái

LOẠI BỎ AMONI BẰNG CLINOPTILOLITE BIẾN TÍNH BỞI NaCl VÀ SÓNG SIÊU ÂM

JOURNAL ARTICLE published 11 May 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Tuyết | Nguyễn Đình Vinh

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ HIỆN TRẠNG NGUỒN GEN CÂY TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA LODD.MUNRO) TẠI HÀ GIANG VÀ LÀO CAI

JOURNAL ARTICLE published 28 January 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Công Quân | Đặng Thị Thu Hà | Nguyễn Văn Trung

MULTIPLE-INPUT M ULTIPLE-OUTPUT LONGITUDINAL ROBUST CONTROL FOR AIRCRAFT

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Tiến Hưng

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA LÁ ĐÀO (PRUNUS PERSICA. S) Ở BẮC GIANG

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Đức Thiện | Bùi Thái Nam | Nguyễn Thị Tâm Anh | Đinh Khánh Linh | Đinh Thúy Vân

XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA TẦN SỐ DOPPLER VÀO ĐỘ TRƯỢT GIỮA ĐẠN PHÁO VÀ MỤC TIÊU KHI SỬ DỤNG NGÒI NỔ KHÔNG TIẾP XÚC DOPPLER

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Phạm Xuân Quyền