Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 1748 results
Sort by: relevance publication year

HIGH SCHOOL EFL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SCAFFOLDING LEARNING ACTIVITIES IN LEARNING LISTENING SKILLS

JOURNAL ARTICLE published 22 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Trần Quốc Thao | Hà Thị Trang

THỬ NGHIỆM LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC (CAYRATIA TRIFOLIA L.) SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE YB3K Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

JOURNAL ARTICLE published 8 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đoàn Thị Kiều Tiên | Đặng Lê Khoa | Huỳnh Thị Ngọc Mi | Huỳnh Xuân Phong | Nguyễn Ngọc Thạnh | Bùi Hoàng Đăng Long | Hà Thanh Toàn | Ngô Thị Phương Dung

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA HẸ (ALLIUM TUBEROSUM)

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Khánh Thùy Linh | Phạm Thị Hiền Thư

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TRONG 6H ĐẦU TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

JOURNAL ARTICLE published 24 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Lê Thị Hương Lan | Nguyễn Văn Đào

NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ BỆNH ĐỐM LÁ Ở CÂY TRÀ HOA VÀNG GÂY BỞI Phomopsis TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: La Việt Hồng | Dương Thị Thanh Thảo | Nguyễn Văn Thiệp

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP TỈNH KIÊN GIANG

JOURNAL ARTICLE published 3 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Trọng Nhân | Huỳnh Văn Đà | Đào Ngọc Cảnh

KIỂU NHÂN VẬT ĐỒNG TỬ TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC

JOURNAL ARTICLE published 29 September 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đinh Thị Hương

MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN NEWTON VÀ TỰA NEWTON CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG RÀNG BUỘC

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2022 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đình Dũng

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU DẦU GIUN (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants) Ở LÂM ĐỒNG

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Văn Ngọc | Hoàng Thị Bình | Đỗ Trần Thẩm Thuý | Nguyễn Phạm Đoàn | Huỳnh Thị Hương Trầm | Nguyễn Văn Phúc | Đỗ Nguyễn Việt Hùng

THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Tạ Thị Thủy | Đặng Thị Thanh Hương | Nguyễn Quang Huy | Trần Trung Thành | Chu Hoàng Nam | Ngô Sỹ Vân

NHẬN THỨC RÕ HƠN VỀ SỰ KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Thu Hà

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở TỈNH HÀ TĨNH - CHỦ TRƯƠNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ (2015 - 2020)

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Danh Lương | Vũ Thanh Tùng

Ý ĐỊNH QUAY LẠI QUÁN CÀ-PHÊ PHONG CÁCH BAO CẤP CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Y

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Mai Thị Phượng | Lê Thái Phượng

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

JOURNAL ARTICLE published 24 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Hữu Khuyến | Nguyễn Văn Tâm | Hà Thị Hòa

COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF METALLIC ION BASED FORMULATIONS

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nghiêm Thị Hà Liên | Nguyễn Hà Nhung | Đặng Khánh Phương

THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHẬM ĐỘNG DỤC Ở BÒ SỮA TẠI ĐƠN VỊ SAO ĐỎ - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

JOURNAL ARTICLE published 16 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Ngân | Phạm Diệu Thùy | Dương Thị Hồng Duyên | Trần Nhật Thắng | Vũ Thành Chung

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CHÈ TRUYỀN THỐNG TỈNH THÁI NGUYÊN: THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ Ở VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG, TRẠI CÀI VÀ LA BẰNG

JOURNAL ARTICLE published 27 February 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đồng Duy Khánh | Dương Quỳnh Phương | Nguyễn Xuân Trường | Nguyễn Hồng Ly

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI (2015 - 2020) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Đình Ồ

NHỮNG SỐ PHẬN BI KỊCH TRONG TIỂU THUYẾT “BA LẦN VÀ MỘT LẦN” CỦA CHU LAI

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Đoàn Đức Hải

TÁI SINH CÂY ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GENE MANG CẤU TRÚC pZY102::GmDREB7A THÔNG QUA CHỌN LỌC BẰNG PHOSPHINOTHRICIN

JOURNAL ARTICLE published 16 June 2023 in TNU Journal of Science and Technology

Authors: Nguyễn Thị Hải Yến | Dương Thu Hà | Trần Thị Hồng | Nguyễn Đức Hùng | Chu Hoàng Mậu