Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 30 results
Sort by: relevance publication year

Syrian Conflict and The Economic Development: Did the Economic Indicators Predict the Conflict?

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Economics and Research

Authors: Ahmet Yılmaz ATA | Mohamed ABDULKARİM

REFLECTIONS OF THE AGRICULTURAL AGREEMENT ON THE TURKISH AGRICULTURAL SECTOR

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Economics and Research

Authors: Seyhan TAŞ | Burcu KENGER | Sefa ÖZBEK

PARA VE MALİYE POLİTİKASININ BELİRLEYİCİLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN DOĞU VE GÜNEY AFRİKA'NIN MERCEK ALTINA YERLEŞTİRİLMESİ

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Sadık Aden DIRIR

INVESTIGATION OF METHODS OF COATING WITH STRESS IN INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Esin TÜCCAR | Elvan YAVUZ

ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE UYGULAMASI

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Economics and Research

Authors: Mustafa ILDIRAR | Tuğçe DALLI

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMS AND LOGISTICS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH ECONOMY WITH ARDL, FMOLS AND CCR METHODS

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Sefa ÖZBEK

CLIMATE CHANGE, AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD SECURITY IN SUDAN

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Elwasila Saeed Elamin MOHAMED

OECD ÜLKELERİNDE SERA GAZI SALINIMI VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ: YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL VERİ ANALİZİ

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Seyhan TAŞ | Dilek ATILGAN | Tuba İSPİR

BANGLADEŞ'TE EL TEZGAHI ENDÜSTRİSİNİN TEKNİK VERİMLİLİĞİ: BİR ÇALIŞMA

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Saikat PANDE | Kazi Mostafa ARİF

ESNAFLARIN AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASINA KARŞI TUTUMLARI: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Tuğçe METİN | Mustafa BAYLAN | Mustafa GÜNALAN

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIALIZATION AND ENERGY CONSUMPTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Sena TÜRKMEN

İKTİSAT BİLİMİ AÇISINDAN YOLSUZLUK OLGUSU: ARZ -TALEP ANALİZİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Ahmet Yılmaz ATA | Tuğçe DALLI

G8 ÜLKELERİNDE PHILLIPS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Tuba İSPİR | Dilek ATILGAN

Corruption, Growth, Expenditure and Investment in D-8 Countries: A Panel ARDL Analysis

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Muzaffer ALBAYRAK

A STUDY ON THE CURRENT VALIDITY OF PHILLIPS CURVE ANALYSIS: THE CASE OF TÜRKİYE

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Yusuf EKİNCİ | Şüheda GÜZEL | Melike Hayriye KARA

RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY POLICY AND BALANCE OF PAYMENTS: THE CASE OF TURKEY

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Esma KARAKIZ | Mustafa BAYLAN

EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE DETERMINATION OF HEALTH EXPENDITURES: PANEL DATA ANALYSIS ON TURKEY AND SELECTED EU COUNTRIES

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Seyhan TAŞ | Dilek ATILGAN

MARKA KENT YAKLAŞIMI İLE TARİHSEL KİMLİĞİNİN TANITILMASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Journal of Economics and Research

Authors: Enver GÜNAY | Gökhan İnayet ÇUHALI | Onur ÇELİK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 ÜYESİ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Journal of Economics and Research

Authors: Burak UĞUR | Seyhan TAŞ

THE EFFECT OF HEALTH AND EDUCATION EXPENDITURES ON THE EMPLOYMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TÜRKİYE

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in Journal of Economics and Research

Authors: Sevgi COSKUN YILMAZ