Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 7 results
Sort by: relevance publication year

Measurement of Heavy Metal Concentrations of Marine Sediments in Yalova Section of Marmara Sea By LIBS Method And Evaluation of Pollution By Principal Component Analysis

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Zeki Ünal Yümün | Hızır Aslıyüksek | Murat Mücahit Yentür | Melike Önce

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Gültekin Güllü

Investigation of Neutron Shielding Behaviour of Unreinforced and Calcite Reinforced Concrete Samples

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Tuncay Tuna | İpek Balnan | Melek Gülnur Samur | Nursel Sezgin

Analyses of Heavy Metals in Sea Sediments from the Izmir Karaburun Region

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Erol Kam | Merve Çakar | Zeki Ünal Yümün

Hidrojen ve Doğal Gaz Karışımının Evsel Cihazlarda Kullanımının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Fatih Sorgulu | Merve Öztürk | Nader Javani | İbrahim Dinçer

JOURNAL ISSUE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Savurma ve Kum Kalıba Döküm Yöntemi ile Üretilen GG-25 Dökme Demirin Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi

Authors: Adnan Çalık | Ezgi Eylem Bıçaklı | Onur Zerentürk