Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 104 results
Sort by: relevance publication year

POZITIVNI EFEKTI PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA ASPEKTE DJEČIJEG RAZVOJA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU NA PODRUČJU ZENIČKODOBOJSKOG KANTONA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Majda Berber | Nedim Patković

TRENUTNI POLOŽAJ DEFEKTOLOGA U DRUŠTVU

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Ivana Hodžić | Ognjen Begenišić

INKLUZIJA (NI)JE ILUZIJA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Elvira Mujkanović | Herzegovina University | Lejla Podbićanin

UKLJUČENOST RODITELJA U ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Dalila Abdičević | Kanita Kurtović

UTICAJ POLA NA ADAPTIVNE VJEŠTINE DJECE TIPIČNOG RAZVOJA ŠKOLSKOG UZRASTA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Slađana Ćalasan | University of East Sarajevo | Nadica Jovanović | University of Belgrade

ZASTUPLJENOST GFCF DIJETE KOD DJECE SA NEURORAZVOJNIM POREMEĆAJIMA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Sanela Ćirić | Olivera Bojanić-Kosović

DETERMINANTE ZADOVOLJSTVA USLUGAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Amira Kurspahić Mujčić | University of Sarajevo | Amra Mujčić

HALLIWICK KONCEPTA PLIVANJA ZA DJECU SA DOWN SYNDROMOM TEORISKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2022 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Advin Torlaković | Lejla Šebić

POVEZANOST PORODIČNE ORIJENTACIJE I STRUKTURE SA INTERNALIZIRANIM I EKSTERNALIZIRANIM PROBLEMIMA U PONAŠANJU KOD ADOLESCENATA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2020 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Lejla Kuralić-Čišić | Meliha Bijedić | Adela Jahić | Emina Suljkanović Dedović

SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KAO MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2020 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Ivona Grbavac | Andrea Perić

ODNOS JEZIČKOG RAZVOJA I JEZIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE SA BILINGVIZMOM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Bojana Vuković | Slađana Ćalasan | Andrea Vegar

PRIMJENA TELETERAPIJE U LOGOPEDSKOM RADU

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Katarina Pavičić Dokoza

POVEZANOST STIGMATIZACIJE MALOLJETNIH PRESTUPNIKA I DEZORGANIZACIJE PORODICE

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Ljubinka Lazić

SENSORY PROCESSING IN CHILDREN WITH AUTISM- A SCOPING REVIEW

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2023 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Ajla Bukva

SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ KOMUNIKACIONIH TEŠKOĆA ODRASLIH OSOBA SA FLACIDNOM DIZARTRIJOM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2021 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Ivana Arsenić | Nadica Jovanović Simić | Bojana Drljan | Nevena Ječmenica | Zorica Daničić

IZVRŠNE FUNKCIJE KOD DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREDŠKOLSKE DOBI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Arnela Pašalić | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“-

ULOGA SOCIJALNOG PEDAGOGA U USTANOVAMA ZA SMJEŠTAJ STARIJIH OSOBA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Meliha Bijedić | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli | Adela Čokić | Danijela Božić | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli | JU Dom za starija lica Kiseljak

SOCIJALNO KOMPETENTNO PONAŠANJE UČENIKA SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U ODNOSU NA SOCIO-DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PORODICE

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Andrijana Bakoč | Univerzitet u Istočnom Sarajevu | Slađana Ćalasan | Ivana Zečević | Bojana Vuković | Bojana Mastilo

JOURNAL ISSUE published 15 August 2023 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

TEACHER’S ATTITUDES TOWARDS THE MOST EFFECTIVE EDUCATIONAL STRATEGIES FOR SUPPORTING INCLUSIVE EDUCATION

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2024 in Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji

Authors: Armin Ramić