Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 2775 results
Sort by: relevance publication year

FİRMALARIN FİNANSMAN KARARLARI: DAVRANIŞSAL PERSPEKTİF

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 169 to 198

Authors: Bilgehan TEKİN

YAŞAM KALİTESİ VE GÖSTERGELERİ

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 137 to 150

Authors: Ayfer AYDINER BOYLU, Bahar PAÇACIOĞLU

ALEVÎ BEKTÂŞÎ GELENEĞİNDE HAKK'IN 'BİR'LİĞİNDEN HALKIN DİRLİĞİNE

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 9 to 9

Authors: Osman Eğri

MUHARREM VE AŞURE

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 31 to 31

Authors: Hüseyin Dedekargınoğlu

AŞKA SEMAH DÖNMEK

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 47 to 47

Authors: Hüsniye Canbay Tatar

ALEVİLİK ve BEKTAŞİLİKTE GÖNÜL EĞİTİMİ

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 83 to 83

Authors: Hasan Çelik

BİR SOSYAL SİSTEM OLARAK ALEVİLİK

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 67 to 67

Authors: İbrahim Gül

BİR YEREL E-DEVLET UYGULAMASI: ENGELLİ BİLGİ SİSTEMİ

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 279 to 288

Authors: Cemal AKTÜRK, Adem KORKMAZ

DÖVİZ PİYASASI BASKISI MODELLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE MUKAYESESİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 151 to 168

Authors: Faruk DAYI, Erdem AKDEMİR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR UYGULAMA

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 109 to 136

Authors: Yakup DURMAZ, Gamze ŞERBETÇİ