Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 3659 results
Sort by: relevance publication year

YAŞAM KALİTESİ VE GÖSTERGELERİ

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 137 to 150

Authors: Ayfer AYDINER BOYLU, Bahar PAÇACIOĞLU

FİRMALARIN FİNANSMAN KARARLARI: DAVRANIŞSAL PERSPEKTİF

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 169 to 198

Authors: Bilgehan TEKİN

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETİNİN PAZARLANMASI

Journal Article published 30 May 2018 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 10 issue 18 on pages 241 to 249

Authors: Murat GÖRMEN

FERRÂ’DA KIRAATLERİN GRAMATİK BOYUTU

Journal Article published 15 Dec 2016 in Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]

Authors: SAMİ ÇAKMAKPUNAR

İslam ve Müzik

Journal Article published 29 Jun 2018 in Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR] on pages 1 to 24

Authors: İbrahim Odabaşı

TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN SEKTÖREL BELİRLEYİCİLERİ

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 89 to 95

Authors: Ali TÜFEKÇİ, Süleyman ŞAHİN, Esma GÜLTEKİN, Mehmet TEMİZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SOSYO-POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 97 to 107

Authors: Gürçem ORANSAY, Faruk MİKE

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR UYGULAMA

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 109 to 136

Authors: Yakup DURMAZ, Gamze ŞERBETÇİ

ANA AKIM (ORTODOKS-NEOKLASİK) İKTİSAT ÖĞRETİSİ ELEŞTİRİSİ: HETEREDOKS YAKLAŞIM İHTİYACI

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 8 issue 19262 on pages 25 to 40

Authors: Birol ERKAN

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Journal Article published 26 May 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 41 to 53

Authors: Yunus AÇCI