Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 3150 results
Sort by: relevance publication year

FİRMALARIN FİNANSMAN KARARLARI: DAVRANIŞSAL PERSPEKTİF

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 169 to 198

Authors: Bilgehan TEKİN

YAŞAM KALİTESİ VE GÖSTERGELERİ

Journal Article published 14 Nov 2016 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) on pages 137 to 150

Authors: Ayfer AYDINER BOYLU, Bahar PAÇACIOĞLU

İÇSEL PAZARLAMA YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI: STARBUCKS KAHVE İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Journal Article published 27 Nov 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 17 on pages 193 to 204

Authors: AYŞEGÜL KUTLUK BOZKURT, CEMRE TOKATLI

TOCQUEVILLE’İN DEMOKRASİ ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Journal Article published 27 Nov 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 17 on pages 183 to 192

Authors: Durmuş Yüksek

Neural Network Data Preprocessing: Is It Necessary For Time Series Forecasting?

Journal Article published 27 Nov 2017 in Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) volume 9 issue 17 on pages 147 to 154

Authors: hakan pabuçcu

ALEVÎ BEKTÂŞÎ GELENEĞİNDE HAKK'IN 'BİR'LİĞİNDEN HALKIN DİRLİĞİNE

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 9 to 9

Authors: Osman Eğri

MUHARREM VE AŞURE

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 31 to 31

Authors: Hüseyin Dedekargınoğlu

AŞKA SEMAH DÖNMEK

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 47 to 47

Authors: Hüsniye Canbay Tatar

ALEVİLİK ve BEKTAŞİLİKTE GÖNÜL EĞİTİMİ

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 83 to 83

Authors: Hasan Çelik

BİR SOSYAL SİSTEM OLARAK ALEVİLİK

Journal Article published 1 Jan 2014 in Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi volume 0 issue 1 on pages 67 to 67

Authors: İbrahim Gül