Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Tekstil Katı Atıklarının Geri Dönüşümü ve Yalıtım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

Journal Article published 1 Dec 2015 in Academic Platform Journal of Engineering and Science volume 3 issue 3

Authors: İbrahim ÜÇGÜL, Buket Turak