Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 3876951 results
Sort by: relevance publication year

Quality Assurance in Arts Teacher Education: Lessons From The Arts Education College in Laos

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2021 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Beaton Galafa | Daosavanh Ngoimanee

Education Quality Management and Teacher Effectiveness in Nigeria

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Nimota Jibola Kadir

Islamic Education Teachers' Perception On Their Readiness In Teaching Elements of Sexual Education

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2018 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Siti Suhaila Ihwani | Adibah Muhtar | Norhafizah Musa | Zetty Nurzuliana Rashed

Cabaran Pendidikan Islam di Era Media Sosial

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2017 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Ab. Halim Tamuri | Nur Hanani Hussin

Penggunaan Didik Hibur dalam Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Mohd Rosmadi Mohd Salleh | Hafizhah Zulkifli

Sorotan sejarah transformasi pendidikan Mesir

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2022 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Yusri Mohamad Ramli

Adab Unggul Islam Dalam Persahabatan Antara Insan

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2017 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Azmin Yusof | Muhamad Ismail Abdullah

Konsep Ilmu Pengetahuan Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam dalam Mendalami Ilmu

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Ahmad Firdaus Mohd Noor

Kaedah Fan-N-Pick dalam Pembelajaran Sirah Pendidikan Islam

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Nur Adibah Liyana Awi | Hafizhah Zulkifli

Infographics: Teaching and Learning Tool

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2017 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Mohd Amin Mohd Noh | Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi | Hoo Fang Jing | Mohd Faeez Alias

Women dan Da'wah Activities in Katsina Metropolis

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Khadija Tukur Batagarawa | Atiku Garba Yahaya

Penghayatan Pelajar Terhadap Nilai Islam dalam Kalangan Pelajar Malaysian Aviation Training Academy (MATA), Kuantan

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Annasaii Jamar | Fatin Nazmin Mansor | Mohd Aderi Che Noh

Faktor Perkembangan Kaunseling Islam di Malaysia Satu Kajian

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2018 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Mohd Khir Johari Abas

Kepimpinan Guru Besar dalam Pelaksanaan Pendidikan Abad Ke-21: Satu Kajian Preliminari

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Safiek Mokhlis

Budaya 6C Institut Pendidikan Guru dalam Kalangan Guru Pelatih Berlainan Opsyen

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Kok Kean Hin

Pedagogi Hikmah dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Nur Syahirah Jarawi | Hafizhah Zulkifli

Tahap Penerimaan Peserta Terhadap Kursus Pendidikan Islam Sepanjang Hayat (PISH)

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2021 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Mohd Rashidi Omar | Azmil Hashim | Muhammad Zulazizi Mohd Nawi

Self Control and Its Implications Towards Academic Performance

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2017 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Siti Syuhada Abd Rahman | Suhaily Md Shamsudin

Imaginasi Dalam Pembelajaran Abad Ke-21: Suatu Perspektif Baru

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2018 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Nurdiana Abdullah | Johari Surif

Teachers’ Classroom Management Strategies And Islamic Studies Senior Secondary School Students’ Academic Performance In Ilorin East, Nigeria

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education

Authors: Abdulganiyu Salman Sebutu | Muhammad-Jamiu ISSA