Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 804 results
Sort by: relevance publication year

Managerial Aspects of Social Capital

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 25 to 32

Authors: Aušra Katinienė, Ilona Skačkauskienė

Managerial Aspects of Social Capital

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 25 to 32

Authors: Aušra Katinienė, Ilona Skačkauskienė

ŽINIŲ IR RYŠIŲ SĄSAJŲ ANALIZĖ TINKLUOSE

Conference Paper published 11 Feb 2016 in Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“

Authors: Aušra Katinienė

The Formation of the Concept of Knowledge Potencial in Networking Society

Journal Article published 28 May 2015 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 7 issue 2 on pages 163 to 171

Authors: Ilona Skačkauskienė, Aušra Katinienė

Vandens mikrobiologija

Monograph published 2009

Authors: Aušra Mažeikienė

Kalbančios sienos Wolfgango Hilbigo romane Laikinumas ir Sigito Parulskio romane Murmanti siena

Journal Article published 25 May 2015 in Literatūra volume 56 issue 4 on page 78

Authors: Violeta Katinienė

SVETIMYBĖS PATIRTYS WOLFGANGO HILBIGO ROMANE „DAS PROVISORIUM“ (2000) IR VALDO PAPIEVIO ROMANE „VIENOS VASAROS EMIGRANTAI“ (2003)

Journal Article published 15 Jan 2018 in Literatūra volume 59 issue 4 on page 86

Authors: Violeta Katinienė

Mikroekonomika

Monograph published 2009

Authors: Jolanta Paunksnienė, Aušra Liučvaitienė

Filosofija. Seminarų užduotys

Book published 5 Jun 2012

Authors: Aušra Urbonienė

Biotechnologijos vandentvarkoje

Monograph published 2012

Authors: Aušra Mažeikienė, Marina Valuntukevičienė