Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 1469581 results
Sort by: relevance publication year

A newly-discovered tea population variety processed Bai Mu Dan white tea: Flavor characteristics and chemical basis

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Food Chemistry

Authors: Yanping Lin | Yibiao Huang | Su Zhou | Xiaolan Li | Yike Tao | Yani Pan | Xinyu Feng | Haowei Guo | Ping Chen | Qiang Chu

Memaafkan dan Resiliensi pada Emerging Adults yang mengalami Depresi

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in Psikologi Kreatif Inovatif

Hubungan Self Efficacy Dan Dukungan Suami Dengan Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Bumilpamil, Jakarta Selatan

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in Psikologi Kreatif Inovatif

HUBUNGAN LOKUS KENDALI INTERNAL DAN PERSEPSI POLA ASUH OTORITER DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA SISWA SMA X

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in Psikologi Kreatif Inovatif

Architectural technology and labour organisation at the late Neolithic Liangzhu City, Yangtze Delta region, China

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Journal of Archaeological Science

Research funded by British Academy (MCFSS22 220025)

Authors: Yijie Zhuang | Junping Yuan | Shuaiwei Liang | Minghui Chen | Ningyuan Wang

Assessment of the natural hazards affecting on archaeological sites in the Western Nile Delta

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة

Authors: هبه الله محمد مختار

On the global bifurcation diagram of the equation $-Delta u = mu |x|^{2alpha} e^{mu}$ in dimension two

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in Differential and Integral Equations

Authors: Daniele Bartolucci | Aleks Jevnikar | Ruijun Wu

A rheological-based printability assessment method for 3D printing Engineered Cementitious Composites considering fiber dispersion

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Case Studies in Construction Materials

Authors: Yilin Pi | Cong Lu | Yiming Yao | Baoshan Li

Synergistic removal of total petroleum hydrocarbons and antibiotic resistance genes in Yellow River Delta wetlands contaminated soil composting regulated by biogas slurry addition

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Environmental Research

Research funded by National Key Research and Development Program of China (2022YFD1601101) | National Natural Science Foundation of China (52270142,42030704)

Authors: Liangzi He | Yan Wang | Beidou Xi | Xinyu Zhao | Danmei Cai | Yiwen Sun | Yuewei Du | Chuanyan Zhang

Temporal evolution of speciated volatile organic compound (VOC) emissions from solvent use sources in the Pearl River Delta Region, China (2006–2019)

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Science of The Total Environment

Authors: Qing Guo | Yuzheng Wang | Junyu Zheng | Manni Zhu | Qing'e Sha | Zhijiong Huang

Factors controlling long-term carbon sequestration in the paleo-Yellow River delta: Implications for future delta management

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Authors: Lixin Pei | Siyuan Ye | Lei He | Shixiong Yang | Xigui Ding | Liujuan Xie | Hongming Yuan | Guangming Zhao | Edward A. Laws

On the derivation of the delta formulation for decision value

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Structural Safety

Authors: Sebastian Thöns

A model for the response of unreinforced and z-pin reinforced composite pi joints

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Composite Structures

Authors: James G. Finlay | Anthony M. Waas

Paraquat disrupts KIF5A-mediated axonal mitochondrial transport in midbrain neurons and its antagonism by melatonin

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Science of The Total Environment

Authors: Huihui Hong | Jingdian Li | Tong Tong | Ting Yang | Hui Wang | Yudong Xu | Xiqin Lin | Jinxian Lin | Sicheng Liu | Kun Luo | Zhengping Yu | Wei Yuan | Huifeng Pi | Zhou Zhou

Quantifying the contributions of meteorology, emissions, and transport to ground-level ozone in the Pearl River Delta, China

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Science of The Total Environment

Research funded by National Natural Science Foundation of China (42275103,42230701,42121004) | National Key Research and Development Program of China (2023YFC3706200,2023YFC3706103,2023YFC3710900)

Authors: Jin Li | Bin Yuan | Suxia Yang | Yuwen Peng | Weihua Chen | Qianqian Xie | Yongkang Wu | Zhijiong Huang | Junyu Zheng | Xuemei Wang | Min Shao

Evaluating the spatiotemporal dynamics of ecosystem service supply-demand risk from the perspective of service flow to support regional ecosystem management: A case study of yangtze river delta urban agglomeration

JOURNAL ARTICLE published July 2024 in Journal of Cleaner Production

Authors: Yuting Huang | Yarong Cao | Juanyu Wu

Peningkatan Tata Kelola Ti Dengan Cobit 5 di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Universitas Stikubank Semarang

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika

Authors: Isworo Nugroho | Teguh Khristianto | Novita Mariana | Agus Prasetyo Utomo

Identifikasi Potensi Risiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Cair Cuci Steam Motor Di Cv. Agung Motor Menggunakan Metode FMEA

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains dan Teknologi

Penentuan Restorasi Jalan di Lampung Tengah Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains dan Teknologi

Evaluasi dan Rekomendasi Revamp User Interface Link UMKM Menggunakan Metode Heuristic Evaluation dan Human-Centered Design

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika

Authors: Theresia Sekarsari Ajeng | Dwipo Setyantoro | Hafid Rahman