Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 31 results
Sort by: relevance publication year

Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományi kutatásokban

Journal Article published 7 Jun 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 2 on page 177

Authors: Sándor Kele, Dávid Bajnai

Foitit-magneziofoitit a rózsa-hegyi ércesedésből, avagy a nagybörzsönyi turmalin újravizsgálata

Journal Article published 7 Jun 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 2 on page 133

Authors: Béla Fehér

New gastropod records from the Cenozoic of Hungary

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 265

Authors: Zoltán Vicián, Helmut Krock, Zoltán Kovács

Köpenyeredetű kőzetek felismerésének története és szerepe a geológiai gondolkodás fejlődésében

Journal Article published 6 Dec 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 4 on page 415

Authors: Antal Embey-Isztin

Pleisztocén folyóvízi kavics a Villányi-hegységben

Journal Article published 13 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 85

Authors: Gábor Lajos Szujó, Krisztina Sebe, György Sipos, Emília Pozsgai

A Gerecse pannóniai puhatestűi és lelőhelyeik: rétegtan, őskörnyezet és fejlődéstörténet

Journal Article published 6 Jun 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 2 on page 149

Authors: Imre Magyar, Orsolya Sztanó, Gábor Csillag, Zsolt Kercsmár, Lajos Katona, Zoltán Lantos, István Róbert Bartha, László Fodor

A BAF–2 fúrás töréses szerkezeti elemeinek mikroszerkezeti és cementáció vizsgálata (Bodai Agyagkő Formáció)

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 245

Authors: Ervin Hrabovszki, Emese Tóth, Béla Raucsik, Andrea Varga Raucsikné, Félix Schubert

Dumortierites gneisz, klinohumitos márvány és szkapolitos amfibolit Dunavarsányban

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 311

Authors: Tamás Spránitz, Benjámin Váczi, Thomas Pieter Lange, Sándor Józsa

A Badacsony freatomagmás piroklasztit-sorozata: következtetések a monogenetikus bazaltvulkáni működés folyamataira és formáira

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 297

Authors: Mátyás Hencz, Dávid Karátson, Károly Németh, Tamás Biró

A cirkon (U-Th)/He kormeghatározás módszertani alapjai és alkalmazása fiatal (<1 Ma) vulkánkitörések datálására

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 225

Authors: Kata Molnár, István Dunkl, Szabolcs Harangi, Réka Lukács

A dorozsmai márvány (Tiszai-főegység) kőzettani újravizsgálata: deformáció és fluidum hatása a mikroszerkezet fejlődésére

Journal Article published 6 Dec 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 4 on page 337

Authors: Nikoletta Papp, Andrea Varga, Előd Mészáros, Béla Raucsik

A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani vizsgálatának eredményei a Villányi-hegység északi előterében

Journal Article published 6 Dec 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 4 on page 357

Authors: Máté Szemerédi, Andrea Varga, Réka Lukács, Elemér Pál-Molnár

Furadékminták gáz és illékony komponenseinek vizsgálatához szükséges minta-előkészítési és -feltárási protokoll fejlesztésének eredményei

Journal Article published 6 Dec 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 4 on page 399

Authors: Sándor Körmös, Nóra Czirbus, Félix Schubert

Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén

Journal Article published 13 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 39

Authors: István Garaguly, Béla Raucsik, Andrea Varga, Félix Schubert

A Keleti-Bakony triász időszaki vulkanogén képződményeinek petrográfiai vizsgálata és képződési körülményeik értelmezése

Journal Article published 13 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 25

Authors: Éva Farics, Sándor Józsa

Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés

Journal Article published 13 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 61

Authors: Andrea Varga, Viktória Baranyi, Béla Raucsik, Félix Schubert

A Reiflingi esemény hatása az Északi-Mészkőalpok és az Aggteleki-hegység középső-triász fejlődésére

Journal Article published 1 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 3

Authors: Felicitász Velledits, Richard Lein, Leopold Krystyn, Csaba Péró, Olga Piros, Joachim Blau

A triász és a jura időszak határán lezajlott globális krízis és annak nyomai magyarországi rétegsorokban

Journal Article published 17 Mar 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 1 on page 9

Authors: János Haas, József Pálfy, Orsolya Győri, Ádám T. Kocsis, Zoltán Lantos

Részlegesen dolomitosodott alsó-jura mészkő a tatai Kálvária-dombon

Journal Article published 4 Mar 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 1 on page 27

Authors: Orsolya Győri, Andrea Mindszenty, János Haas, György Czuppon

Austrian versus Hungarian bauxites in an Alpine tectonic context: a tribute to Prof. Andrea Mindszenty

Journal Article published 4 Mar 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 1 on page 35

Authors: Gábor Tari, Hans-Gert Linzer