Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 47 results
Sort by: relevance publication year

Stronciumizotóp-sztratigráfia és alkalmazásai

Journal Article published 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 4 on pages 381 to 400

Authors: Emma Blanka Kovács, Zsófia Kovács, József Pálfy

Pannóniai üledékképződés és szerkezeti mozgások az Északi-pikkely (Kelet-Mecsek) területén

Journal Article published 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 4 on pages 327 to 340

Authors: Ádám Kovács, Krisztina Sebe, Imre Magyar, Andrea Szuromi-Korecz, Erika Kovács

A nyírás- és a térfogatváltozás mértékének kvantitatív becslése szigmoidális húzási hasítékok alapján

Journal Article published 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 4 on pages 367 to 380

Authors: Emese Tóth, Ervin Hrabovszki, Gábor Steinbach, Félix Schubert

Kovadúsulásos és alumíniumdúsulásos mállási és üledékképződési folyamatok a kora-albai folyamán a Csehbányai-medencében

Journal Article published 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 4 on pages 341 to 354

Authors: Mária Gellai, József Knauer, Andrea Mindszenty

Törmelékes rétegsorok komplex eredetvizsgálata (KEVi). Ötelemes, összehangolt törmelékeskőzet-elemző vizsgálatsor

Journal Article published 2018 in Földtani Közlöny volume 148 issue 4 on pages 355 to 366

Authors: Dóra Georgina Miklós, Sándor Józsa, György Szakmány

New gastropod records from the Cenozoic of Hungary

Journal Article published 25 Sep 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 3 on page 265

Authors: Zoltán Vicián, Helmut Krock, Zoltán Kovács

Kapcsolt izotópok (clumped isotopes) a földtudományi kutatásokban

Journal Article published 7 Jun 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 2 on page 177

Authors: Sándor Kele, Dávid Bajnai

Pleisztocén folyóvízi kavics a Villányi-hegységben

Journal Article published 13 Mar 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 1 on page 85

Authors: Gábor Lajos Szujó, Krisztina Sebe, György Sipos, Emília Pozsgai

Foitit-magneziofoitit a rózsa-hegyi ércesedésből, avagy a nagybörzsönyi turmalin újravizsgálata

Journal Article published 7 Jun 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 2 on page 133

Authors: Béla Fehér

Köpenyeredetű kőzetek felismerésének története és szerepe a geológiai gondolkodás fejlődésében

Journal Article published 6 Dec 2017 in Földtani Közlöny volume 147 issue 4 on page 415

Authors: Antal Embey-Isztin