Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 7 of 250182 results
Sort by: relevance publication year

Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 279 to 282

Authors: Grzegorz Hołub, Akademia Ignatianum

Shestov's Quest for Certainty of Faith

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 211 to 221

Authors: Aleksandra Macintosh, Akademia Ignatianum

Zagadnienia filozoficzne w bioetyce Ryszarda Otowicza

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 78 to 80

Authors: Piotr Aszyk, Akademia Ignatianum

Perfekcja biomolekuralna a problem „wspólnego przodka"

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 110 to 112

Authors: Jolanta Koszteyn, Akademia Ignatianum

Filozoficzne problemy egzystencji bezcielesnej a życiepo śmierc

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 92 to 94

Authors: Janusz Salamon, Akademia Ignatianum

Ist die Welt kausal geschlossen?

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 113 to 126

Authors: Hans-Dieter Mutschler, Akademia Ignatianum

History of Philosophy in Lithuania (I)

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 159 to 166

Authors: Romanas Plečkaitis, Akademia Ignatianum

Metaphysischer Solipsismus Des „Frühen" Wittgensteins

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 214 to 216

Authors: Józef Bremer, Akademia Ignatianum

Peirce o „substacji" i „fundamentach"

Journal Article published 2006 in Forum Philosophicum volume 11 on pages 107 to 118

Authors: Vincent G. Potter, Akademia Ignatianum

Ewolucja katolickiej nauki społecznej

Journal Article published 2005 in Forum Philosophicum volume 10 on pages 148 to 148

Authors: Stanisław Pyszka, Akademia Ignatianum