Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 7 of 237341 results
Sort by: relevance publication year

Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 68 to 68

Authors: Waldemar Szczerbiński, Akademia Ignatianum

Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 203 to 219

Authors: Roman Darowski, Akademia Ignatianum

An Obituary to Józef Tischner

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 235 to 237

Authors: Józef Bremer SJ, Akademia Ignatianum

Filozofia wolności [Philosophie der Freiheit]

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 256 to 258

Authors: Dariusz Kostrz, Akademia Ignatianum

Logika & filozofia logiczna [Logik und logische Philosophie]

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 262 to 266

Authors: Józef Bremer, Akademia Ignatianum

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie - Informacja ogólna

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 281 to 281

Authors: Akademia Ignatianum

Informacje dla Autorów / Information for Authors

Journal Article published 2001 in Forum Philosophicum volume 6 on pages 290 to 290

Authors: Akademia Ignatianum

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie - Informacja ogólna

Journal Article published 2003 in Forum Philosophicum volume 8 on pages 304 to 304

Authors: Akademia Ignatianum

Relacja zależności w argumentacji za istnieniem Boga

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 27 to 28

Authors: Stanisław Ziemiański, Akademia Ignatianum

System wartości Unii Europejskiej

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 85 to 102

Authors: Leszek Gęsiak, Akademia Ignatianum

Wierność rzeczywistości: Hedwig Conrad-Martius o realności

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 119 to 121

Authors: Jerzy Machnacz, Akademia Ignatianum

Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 123 to 149

Authors: Józef Bremer, Akademia Ignatianum

Projekt ujęcia aksjomatów przyczynowości rachunkiem zmiennych zdaniowych

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 165 to 168

Authors: Jan Dorda, Akademia Ignatianum

Polska filozofia powojenna [Polnische Philosophie der Nachkriegszeit]

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 255 to 258

Authors: Paweł Okołowski, Akademia Ignatianum

Informacje dla Autorów / Information for Authors

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 300 to 300

Authors: Akademia Ignatianum

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Informacja ogólna

Journal Article published 2002 in Forum Philosophicum volume 7 on pages 290 to 290

Authors: Akademia Ignatianum

Intelektualny wymiar działalności jezuitów

Journal Article published 2003 in Forum Philosophicum volume 8 on pages 12 to 12

Authors: Peter-Hans Kolvenbach, Akademia Ignatianum

Filozofia kultury a tożsamość europejska

Journal Article published 2003 in Forum Philosophicum volume 8 on pages 20 to 21

Authors: Wojciech Słomski, Akademia Ignatianum

Actio immanens - podstawowe pojęcie biologii

Journal Article published 2003 in Forum Philosophicum volume 8 on pages 114 to 120

Authors: Jolanta Koszteyn, Akademia Ignatianum

Intellectual Dimension of Jesuit Ministries

Journal Article published 2003 in Forum Philosophicum volume 8 on pages 5 to 12

Authors: Peter-Hans Kolvenbach, Akademia Ignatianum