Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 113 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 10 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

INSIDER RESEARCHERS: CHALLENGES & OPPORTUNITIES

Journal Article published 16 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Khaliza Saidin

REALASI ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA

Journal Article published 27 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Hidayatulloh Hidayatulloh

PROSODI ‘PERKHIDMATAN’ AMANAT KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Journal Article published 16 Jan 2016 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Syakirah Abdul Rahman

BUGIS DI KEDAH 1600-1800: SUATU TINJAUAN AWAL

Journal Article published 19 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Jasni Ahmad

PREPARING HUMAN RESOURCES WITH AFFORDABLE COST

Journal Article published 10 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mashudi Mashudi

PENGGUNAAN GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK MELALUI PEMBELAJARAN MODULAR

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Khor Mui Kim, Ruzlan Md-Ali

APLIKASI TEKNIK “STREMA” UNTUK MEMBANTU MURID MANGSA BULI BERFIKIR SECARA POSITIF

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mohd Hilmi Alias, Zuraida Ahmad

HUBUNGAN KEPIMPINAN SEKOLAH DENGAN TINGKAH LAKU GURU GENERASI ‘Y’

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Jamilah Man, Yahya Don, Siti Noor Ismail

MENINGKATKAN SELF-ESTEEM MURID MELALUI TEKNIK STEP BY STEP

Journal Article published 23 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Lim Xing Er, Sheridean Zakaria