Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 113 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 10 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

INSIDER RESEARCHERS: CHALLENGES & OPPORTUNITIES

Journal Article published 16 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Khaliza Saidin

REALASI ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA

Journal Article published 27 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Hidayatulloh Hidayatulloh

PROSODI ‘PERKHIDMATAN’ AMANAT KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Journal Article published 16 Jan 2016 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Syakirah Abdul Rahman

PREPARING HUMAN RESOURCES WITH AFFORDABLE COST

Journal Article published 10 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mashudi Mashudi

BUGIS DI KEDAH 1600-1800: SUATU TINJAUAN AWAL

Journal Article published 19 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Jasni Ahmad

PENGGUNAAN GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK MELALUI PEMBELAJARAN MODULAR

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Khor Mui Kim, Ruzlan Md-Ali

HUBUNGAN KEPIMPINAN SEKOLAH DENGAN TINGKAH LAKU GURU GENERASI ‘Y’

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Jamilah Man, Yahya Don, Siti Noor Ismail

T-TRACE: MENINGKATKAN KEHADIRAN KE SEKOLAH DALAM KALANGAN MURID TAHUN 4

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Jenny Anak Michael Jemat, Che Nazrah Yusof

APLIKASI TEKNIK “STREMA” UNTUK MEMBANTU MURID MANGSA BULI BERFIKIR SECARA POSITIF

Journal Article published 21 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mohd Hilmi Alias, Zuraida Ahmad

MANIFESTASI DAN PENGHAYATAN ASMAUL HUSNA DALAM DIRI PENGKARYA DAN KARYA SASTERA

Journal Article published 23 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mohamad Azmi Ab. Rahman

RECOGNIZING POSSIBLE LIMITATIONS OF E-LEARNING THROUGH EDMODO

Journal Article published 23 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Farha Alia Mokhtar

PRAKTIS KEPIMPINAN DISTRIBUTIF DAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI BERDASARKAN KOHORT GENERASI GURU

Journal Article published 23 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Marlia Jamail, Yahya Don

MENINGKATKAN SELF-ESTEEM MURID MELALUI TEKNIK STEP BY STEP

Journal Article published 23 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Lim Xing Er, Sheridean Zakaria

AMALAN KEPIMPINAN PENGETUA DI SEKOLAHPRESTASI AKADEMIK TINGGI DAN RENDAHDI DAERAH KOTA BHARU, KELANTAN

Journal Article published 24 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Saiful Akramin Mhd Nor

PENGARUH KOMUNIKASI ORANG TUA DAN GURU TERHADAP KREATIVITAS SISWA

Journal Article published 30 Jan 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Anis Pusitaningtyas

NILAI LEKSIS SAHABAT DAN KAWAN:ANALISIS PROSODI SEMANTIK BERBANTU DATA KORPUS

Journal Article published 1 Feb 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Azman Mat Ripin, Mohamad Syawal Narawi, Othman Awang

TINGKAH LAKU DAN PROSES SEMASA MENULIS KARANGAN RESPONS TERBUKA MURID BERPRESTASI RENDAH

Journal Article published 1 Feb 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Abdul Ghani Jalil

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

Journal Article published 1 Feb 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Mohd Luqman Hidayat Ismail

RICKSHAW WRITINGS – A REAL MIRROR TO PAKISTANI SOCIETY

Journal Article published 1 Feb 2017 in Proceedings of the ICECRS volume 1 issue 1

Authors: Muhammad Siddique, Manvender Kaur Sarjit Singh