Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 390 results
Sort by: relevance publication year

The Historical Impact on the Valuation of Dowry (Mahr) Rate: Pre and Post-Colonial Eras in Johor

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2017 in Ulum Islamiyyah

Authors: Muhammad Najib Abd Wakil | Che Maryam Ahmad

Worldview Theory and its relation to Islam and Muslim ─░dentity

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2021 in ULUM

Authors: Mustafa Cabir ALTINTA┼×

Literasi Keuangan Islam di Perdidikan Tinggi Islam

JOURNAL ARTICLE published 1 June 2017 in Al-Ulum

Authors: Salmah Said | Andi Muhammad Ali Amiruddin

Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara

JOURNAL ARTICLE published 28 May 2017 in Al-Ulum

Authors: Kasjim Salenda

Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal

JOURNAL ARTICLE published 1 June 2017 in Al-Ulum

Authors: Edi Susanto | Karimullah Karimullah

Reposisi Praktik Ekonomi Islam : Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Nukhbatul 'Ulum

Diikili Sebagai Ekspresi Islam Nusantara dalam Budaya Islam Lokal Gorontalo : Perspektif Dakwah Islamiyah

JOURNAL ARTICLE published 8 June 2017 in Al-Ulum

Authors: Erwin Jusuf Thaib

Kerangka Prinsip Privasi Berkaitan Rumah Kediaman Dalam Islam

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2014 in Ulum Islamiyyah

Authors: Zahari Mahad Musa

PENDIDIK YANG IDEAL DALAM ISLAM (Sebuah Pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Tentang Pendidik yang Ideal Dalam Perspektif Islam)

JOURNAL ARTICLE published 22 October 2018 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Muin Abdullah

Isu-Isu Kesusasteraan Arab Oleh Charles Pellat Dalam The Encyclopaedia Of Islam

JOURNAL ARTICLE published 31 July 2017 in Ulum Islamiyyah

Authors: Siti Norizam Zakaria

Konsep Agama, Islam, Ilmu Dan Akhlak Oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dalam Islam: Faham Agama Dan Asas Akhlak

JOURNAL ARTICLE published 2 August 2021 in Ulum Islamiyyah

Authors: Mastura Haji Abd Wahab | Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali

Syarat Kesihatan Fizikal Bagi Ketua Negara Dalam Islam: Suatu Ijtihad

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2018 in Ulum Islamiyyah

Authors: Abdul Halim Harun | Sharifah Hayaati Syed Ismail

Jejak Kanunisasi dalam Fikih Islam

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2018 in Nukhbatul 'Ulum

Authors: Muhammad Ikhsan

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT HAMKA

JOURNAL ARTICLE published 28 October 2021 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Sukari Sukari

Al-Quran sebagai Sumber Agama Islam

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2016 in Nukhbatul 'Ulum

Authors: Ahmad Syaripudin

RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM

JOURNAL ARTICLE published 28 October 2021 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Muhammad Samsuri

SEKOLAH ISLAM TERPADU PRESPEKTIF MULTIDISIPLINER

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2020 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Rio Kurniawan

QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

JOURNAL ARTICLE published 21 October 2019 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Edy Muslimin

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

JOURNAL ARTICLE published 28 October 2021 in Mamba'ul 'Ulum

Authors: Muhammad Kurniawan Budi Wibowo

Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Peserta Didik

JOURNAL ARTICLE published 23 September 2016 in Nukhbatul 'Ulum

Authors: Nuraeni Novira