Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 10757 results
Sort by: relevance publication year

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos

Monograph published 2012

Authors: Ilona Skačkauskienė

Paslaugų vartotojų lojalumas

Monograph published 2017

Authors: Ilona Skačkauskienė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė

Tax system evaluation model

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Ilona Skačkauskienė

Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos

Monograph published 2014

Authors: Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiutė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienėė

Ryšių marketingo kaip vartotojų lojalumą formuojančio veiksnio tyrimas

Conference Paper published 2011 in Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2011”

Authors: Ilona Skačkauskienė, Kristina Toropovaitė

Peculiarities of Labour Income Taxation in the Baltic States

Journal Article published 2013 in Entrepreneurial Business and Economics Review volume 1 issue 4 on pages 57 to 69

Authors: Ilona Skačkauskienė

Mokesčių sistemos vertinimo metodinio potencialo analizė

Journal Article published 18 Jun 2007 in Verslas: teorija ir praktika volume 8 issue 2 on pages 57 to 67

Authors: Juozas Bivainis, Ilona Skačkauskienė

Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika

Journal Article published 31 Aug 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 3 on pages 208 to 216

Authors: Ilona Skačkauskienė, Sigita Bytautė

CONCEPTUAL NEW SERVICE DEVELOPMENT MODEL

Conference Paper published 6 Sep 2018 in 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”

Authors: Ilona Skačkauskienė, Asta Radzevičienė, Povilas Švogžlys

The features of labor emigration from the Slovak Republic

Journal Article published 20 Nov 2018 in Business: Theory and Practice volume 19 on pages 271 to 277

Authors: Adriana Grenčiková, Ilona Skačkauskienė, Jana Španková