Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 10097 results
Sort by: relevance publication year

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos

Monograph published 2012

Authors: Ilona Skačkauskienė

Paslaugų vartotojų lojalumas

Monograph published 2017

Authors: Ilona Skačkauskienė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė

Tax system evaluation model

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Ilona Skačkauskienė

Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos

Monograph published 2014

Authors: Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiutė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienėė

Ryšių marketingo kaip vartotojų lojalumą formuojančio veiksnio tyrimas

Conference Paper published 2011 in Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2011”

Authors: Ilona Skačkauskienė, Kristina Toropovaitė

Peculiarities of Labour Income Taxation in the Baltic States

Journal Article published 2013 in Entrepreneurial Business and Economics Review volume 1 issue 4 on pages 57 to 69

Authors: Ilona Skačkauskienė

Mokesčių sistemos vertinimo metodinio potencialo analizė

Journal Article published 18 Jun 2007 in Verslas: teorija ir praktika volume 8 issue 2 on pages 57 to 67

Authors: Juozas Bivainis, Ilona Skačkauskienė

Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika

Journal Article published 31 Aug 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 3 on pages 208 to 216

Authors: Ilona Skačkauskienė, Sigita Bytautė

Evaluation of knowledge synergy components

Journal Article published 29 Mar 2018 in E+M Ekonomie a Management volume 21 issue 1 on pages 144 to 158

Authors: Ilona Skačkauskienė, Denisa Hrušecká, Aušra Katinienė, Martin Čepel

Managerial Aspects of Social Capital

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 25 to 32

Authors: Aušra Katinienė, Ilona Skačkauskienė

Research on Factors Influencing National Budget Balance

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 49 to 55

Authors: Aivaras Senda, Ilona Skačkauskienė

The Evaluation of the Lithuanian Tax System Reform

Conference Paper published 2012 in The 7th International Scientific Conference "Business and Management 2012". Selected papers

Authors: Ilona Skačkauskienė, Živilė Tunčikienė

The labour income taxation: Lithuanian case

Journal Article published 2015 in International Journal of Transitions and Innovation Systems volume 4 issue 1/2 on page 65

Authors: Ilona Skačkauskienė, Živilė Tunčikienė

PAJAMAS IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS

Conference Paper published 11 Feb 2016 in Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“

Authors: Eglė Mockevičiūtė, Ilona Skačkauskienė

MOKESČIŲ VAIDMENS IR APMOKESTINIMO PRINCIPŲ TEORINĖ ANALIZĖ

Conference Paper published 11 Feb 2016 in Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“

Authors: Kotryna Gilytė, Ilona Skačkauskienė

APMOKESTINIMO TEISINGUMO IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS LIETUVOJE TYRIMAS

Conference Paper published 11 Feb 2016 in Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“

Authors: Jelena Valentinovič, Ilona Skačkauskienė

Kompleksinio mokesčių sistemos vertinimo rodiklių sistema

Journal Article published 10 Dec 2009 in Verslas: teorija ir praktika volume 10 issue 4 on pages 298 to 307

Authors: Juozas Bivainis, Ilona Skačkauskienė

Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas remiantis J. Gill diagnostiniais rodikliais

Journal Article published 16 Aug 2010 in Business, Management and Education volume 8 issue 1 on pages 168 to 184

Authors: Ilona Skačkauskienė

Managerial Aspects of Social Capital

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 25 to 32

Authors: Aušra Katinienė, Ilona Skačkauskienė

Research on Factors Influencing National Budget Balance

Journal Article published 20 Feb 2014 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 6 issue 1 on pages 49 to 55

Authors: Aivaras Senda, Ilona Skačkauskienė