Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 14056 results
Sort by: relevance publication year

Gyventojų pajamų nelygybė ekonominių ciklų kontekste

Journal Article published 22 Jun 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 2 on pages 107 to 115

Authors: Rasa Zabarauskaitė, Inga Blažienė

Labour Disputes in Lithuania: Results of Legal Development and Future Prospects

Journal Article published 11 Nov 2013 in Verslas: teorija ir praktika volume 14 issue 4 on pages 278 to 286

Authors: Daiva Petrylaitė, Inga Blažienė, Vida Petrylaitė, Rasa Zabarauskaitė

The Institute of Works Councils: Specific Theoretical and Practical Features. The Case of Lithuania

Journal Article published 1 Jan 2010 in Issues of Business and Law volume 2 issue -1 on pages 85 to 94

Authors: Inga Blažienė, Daiva Petrylaitė

Socialiai atsakinga įmonių restruktūrizacija: darbuotojų apsaugos aspektas Lietuvoje

Journal Article published 20 Oct 2010 in Verslas: teorija ir praktika volume 11 issue 4 on pages 302 to 313

Authors: Inga Blažienė, Boguslavas Gruževskis

Nauji prūsų vardyno duomenys

Journal Article published 24 Oct 2011 in Baltistica volume 30 issue 2

Authors: Grasilda Blažienė

Keletas pastabų dėl prūsų Sembos mikrotoponimų

Journal Article published 13 Oct 2011 in Baltistica volume 22 issue 2

Authors: Grasilda Blažienė

Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos

Journal Article published 2 Dec 2011 in Baltistica volume 0 issue 6

Authors: Grasilda Blažienė

Dėl XVI–XVII amžiaus Sembos vietovardžių

Journal Article published 5 Dec 2011 in Baltistica volume 0 issue 5

Authors: Grasilda Blažienė

Vietovardžiai su *kaim- Semboje

Journal Article published 8 Dec 2011 in Baltistica volume 0 issue 3.1

Authors: Grasilda Blažienė

Die Baltischen Ortsnamen im Samland. Bearb. v. G. BLAŽIENE

Journal Article published 2003 in Kratylos volume 48 issue 1 on pages 220 to 223

Authors: W. Tenhagen