Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 12825579 results
Sort by: relevance publication year

INTERRELIGIOUS DIALOGUE: CONDUIT OF PLURALISM OR DA’WAH

JOURNAL ARTICLE published 12 February 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Arfah Ab. Majid

KESIHATAN MENTAL GOLONGAN REMAJA MENURUT MAQASID SYARIAH

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Rohayu Yusoff

PENGARUH ISLAM TERHADAP CITRA KHAMAR DALAM MASYARAKAT MELAYU: SUATU PERSPEKTIF DAKWAH

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Nik Suhaida Nik Abdul Majid

LEARNING MORE, DISCOVERING MORE AND SHARING MORE

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Mohamed Ridza Wahiddin

IMAM AL-NAWAWI: RIWAYAT RINGKAS TENTANG LATAR PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

JOURNAL ARTICLE published 5 May 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Ahmad Nabil Amir

الجودة الشاملة من المنظور الإسلامي بالقطاع السياحي الليبي: الفرص والتحديات

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Salem Gasbet

Dakwah Dan Kelestarian Alam Sekitar Di Malaysia Peluang Dan Cabaran

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Azrina Sobian

AMANAH DALAM PEKERJAAN MENURUT TAFSIR AL-TABARI

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Muhammad Yusry Affandy Md Isa

WANITA BEKERJAYA DAN PENGURUSAN KELUARGA YANG EFEKTIF

JOURNAL ARTICLE published 12 February 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Bushrah Basiron

Santau: Peranan Perubatan Tradisional Dan Kaitannya Dengan Akta 775

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Ahmad Nasir Yusoff | Nik Rosniwati Ismail

PERSUASIVE TECHNOLOGY IN DA’WAH: MUSLIM COMMUNITY HEALTH CARE DURING COVID-19 IN SINGAPORE

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Nek Mah Batri

PERANAN WANITA DALAM MELESTARIKAN GERAKAN DAKWAH

JOURNAL ARTICLE published 11 May 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Abdul Hafiz Mat Tuah | Nasrudin Hassan

PELAN STRATEGIK PENGUPAYAAN PERANAN INSTITUSI MASJID SEBAGAI PUSAT TUMPUAN KOMUNITI

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Mariam Abd. Majid | Nurulbahiah Awang | Zulkefli Hj Aini | Hajar Bin Opir

Usaha Dan Strategi Dakwah Badi‘ Al-Zaman Sa‘Id Al-Nursiy Dalam Pembangunan Insan

JOURNAL ARTICLE published 12 February 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Shereeza Mohamed Saniff | Norullisza Khosim | Azrin Ibrahim

Dakwah Dan Pembangunan Modal Insan Melalui Pemerkasaan Spiritualiti

JOURNAL ARTICLE published 30 July 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Ratna Roshida Ab Razak | Ahmad Nasir Mohd Yusoff | Aiza Maslan

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK: SATU ANALISIS FIQH

JOURNAL ARTICLE published 5 May 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Mohd Fakurazi Ghazali | Muhammad Farid Adnan

MEMAHAMI I’JAZ AL-QURAN DAN PENGUKUHAN MESEJ DAKWAH

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Mohd Sukki Othman

CABARAN WANITA BEKERJAYA DALAM MENGURUS RUMAHTANGGA DI ERA PANDEMIK COVID-19

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Nur Hasanah Ishar | Ku Putri Liliana Ku Abd Halim

Elemen Dakwah Dalam Reformasi Pakaian Seragam Jururawat Tentera Darat Wanita Muslim: Kajian Kes Angkatan Tentera Malaysia (1970-2018)

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Salilah Saidun | Elmira Akhmetova

SHAYKH AHMAD BIN MUHAMMAD ZAIN AL-FATANI INTELEKTUAL HUBUNGAN DAKWAH ANTARABANGSA

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in International Journal of Islam and Contemporary Affairs

Authors: Latifah Abdul Majid