Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 52965 results
Sort by: relevance publication year

Gruntų mechanika

Monograph published 2006

Authors: Jonas Amšiejus, Rimantas Mackevičius, Jurgis Medzvieckas, Danutė Sližytė, Vincentas Stragys

Atsakomybės apskaitos sandara ir jos informacijos naudojimas

Journal Article published 13 Apr 2016 in Informacijos mokslai volume 74 issue 74 on page 82

Authors: Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Daiva Tamulevičienė

Manipuliacinės kūrybinės apskaitos anatomija ir jos informacijos naudojimas

Journal Article published 29 Jul 2015 in Informacijos mokslai volume 71 issue 71 on page 124

Authors: Jonas Mackevičius, Vilius Savickas

Materialiųjų investicijų analizė ir jų įtakos vertinimas

Journal Article published 28 Jun 2010 in Verslo ir teisės aktualijos volume 5 on pages 186 to 203

Authors: Vladislav Tomaševič, Jonas Mackevičius

Integruota įmonių bankrotų prognozavimo metodika

Journal Article published 28 Jun 2010 in Verslo ir teisės aktualijos volume 5 on pages 123 to 138

Authors: Jonas Mackevičius

Ilgalaikio materialiojo turto kompleksinės analizės metodika

Journal Article published 22 Dec 2008 in Verslas: teorija ir praktika volume 9 issue 4 on pages 237 to 244

Authors: Jonas Mackevičius

Įmonių bankroto prognozavimo modelių tinkamumo nustatymas

Journal Article published 27 Dec 2006 in Verslas: teorija ir praktika volume 7 issue 3 on pages 193 to 202

Authors: Jonas Mackevičius, Simona Silvanavičiūtė

Developing a framework for audit quality management in audit firms

Journal Article published 4 Apr 2014 in Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości volume 2014 issue 75(131) on pages 171 to 193

Authors: Darius Vaicekauskas, Jonas Mackevičius

APGAULIŲ MEDŽIO ŠAKOS IR JŲ AUGIMO SĄLYGOS

Journal Article published 25 Dec 2012 in Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives volume 8 issue 1 on pages 142 to 147

Authors: Jonas Mackevičius

ATSARGŲ KOMPLEKSINĖS ANALIZĖS METODIKA

Journal Article published 25 Dec 2012 in Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives volume 8 issue 1 on pages 148 to 153

Authors: Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas