Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 13632 results
Sort by: relevance publication year

Determination of the ionospheric foF2 using a stand-alone GPS receiver

Journal Article published 21 Mar 2017 in Journal of Geodesy volume 91 issue 9 on pages 1117 to 1133

Research funded by Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Kelompok Keahlian ITB

Authors: Dudy D. Wijaya, Haris Haralambous, Christina Oikonomou, Wedyanto Kuntjoro

Periodical literature of information science as reflected in Referativnyj Zhurnal, section 59, informatika

Journal Article published Mar 1985 in Scientometrics volume 7 issue 3-6 on pages 177 to 194

Authors: Barbara Stefaniak

Nm-seq

Journal Article published 15 May 2017 in Protocol Exchange

Authors: Dan Dominissini, Dan Dominissini

Journal Article published 1998 in Catalysis Letters volume 53 issue 1/2 on pages 3 to 6

Authors: Dan Fărcaşiu, Dan Hâncu

Behavioral Genetics and Equality

Journal Article published 3 Dec 2008 in Nature Precedings

Authors: Dan Brock, Dan Brock

Journal Article published 2003 in Biomedical Microdevices volume 5 issue 3 on pages 227 to 233

Authors: Dan V. Nicolau, Jr., Florin Fulga, Dan V. Nicolau

Seminal plasma induces inflammation in the uterus through the γδ T/IL-17 pathway

Journal Article published 25 Apr 2016 in Scientific Reports volume 6 issue 1

Authors: Zhi-Hui Song, Zhong-Yin Li, Dan-Dan Li, Wen-Ning Fang, Hai-Yan Liu, Dan-Dan Yang, Chao-Yang Meng, Ying Yang, Jing-Pian Peng

Correspondence

Journal Article published Oct 2004 in Pediatric Research volume 56 issue 4 on pages 664 to 665

Authors: Dan M Cooper, Dan Nemet, Frank Zaldivar, Pietro Galassetti

Learning from natural instructions

Journal Article published 18 Sep 2013 in Machine Learning volume 94 issue 2 on pages 205 to 232

Authors: Dan Goldwasser, Dan Roth

Journal Article published 2002 in International Journal of Fracture volume 116 issue 1 on pages 9 to 14

Authors: Dan Cojocaru, Stefan Dan Pastram, Paulo M. S. T. de Castro

Transitioning to the direct anterior approach in total hip arthroplasty. Is it a true muscle sparing approach when performed by a low volume hip replacement surgeon?

Journal Article published 24 Apr 2017 in International Orthopaedics

Authors: Dan-Viorel Nistor, Sergiu Caterev, Sorana-Daniela Bolboacă, Dan Cosma, Dan Osvald Gheorghe Lucaciu, Adrian Todor

Molecular targets of Chinese herbs: a clinical study of hepatoma based on network pharmacology

Journal Article published 4 May 2016 in Scientific Reports volume 6 issue 1

Authors: Li Gao, Xiao-dong Wang, Yang-yang Niu, Dan-dan Duan, Xue Yang, Jian Hao, Cui-hong Zhu, Dan Chen, Ke-xin Wang, Xue-mei Qin, Xiong-zhi Wu

MDM2 promotes epithelial–mesenchymal transition and metastasis of ovarian cancer SKOV3 cells

Journal Article published 17 Aug 2017 in British Journal of Cancer

Authors: Ying Chen, Dan-Dan Wang, Ye-Ping Wu, Dan Su, Tian-Yi Zhou, Ren-Hua Gai, Ying-Ying Fu, Lin Zheng, Qiao-Jun He, Hong Zhu, Bo Yang

Acetylation of Beclin 1 inhibits autophagosome maturation and promotes tumour growth

Journal Article published 26 May 2015 in Nature Communications volume 6 on page 7215

Authors: Ting Sun, Xuan Li, Peng Zhang, Wen-Dan Chen, Hai-liang Zhang, Dan-Dan Li, Rong Deng, Xiao-Jun Qian, Lin Jiao, Jiao Ji, Yun-Tian Li, Rui-Yan Wu, Yan Yu, Gong-Kan Feng, Xiao-Feng Zhu

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Multi-criteria outranking approach with hesitant fuzzy sets

Journal Article published 7 Nov 2013 in OR Spectrum volume 36 issue 4 on pages 1001 to 1019

Authors: Jian Qiang Wang, Dan Dan Wang, Hong yu Zhang, Xiao Hong Chen

Mdig, a lung cancer-associated gene, regulates cell cycle progression through p27KIP1

Journal Article published 9 Apr 2015 in Tumor Biology volume 36 issue 9 on pages 6909 to 6917

Authors: Dan Ma, Dan Guo, Wei Li, Hongwen Zhao

Three New Concepts of Future Computer Science

Journal Article published Jul 2011 in Journal of Computer Science and Technology volume 26 issue 4 on pages 616 to 624

Authors: Zhi-Wei Xu, Dan-Dan Tu

Interview with Dan Macaluso, Managing Partner at WAVE Corporation

Journal Article published Feb 2008 in Journal of Digital Asset Management volume 4 issue 1 on pages 52 to 59

Authors: Dan Macaluso

A review on hepatocyte nuclear factor-1beta and tumor

Journal Article published 13 Oct 2015 in Cell & Bioscience volume 5 issue 1

Authors: Dan-Dan Yu, Shi-Wei Guo, Ying-Ying Jing, Yu-Long Dong, Li-Xin Wei