Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 769 results
Sort by: relevance publication year

Informatika 1. Duomenų bazės. Laboratoriniai darbai

Book published 1 Jan 2011

Authors: Vitolis Sekliuckis, Juozas Adomavičius, Birutė Jarašiūnienė, Kęstutis Simonavičius

Informatika 1. Tekstų doroklis. Laboratoriniai darbai

Book published 1 Jan 2011

Authors: Vytautas Dirvelis, Antanas Lenkevičius, Romas Marcinkevičius, Ramutis Palevičius, Rima Sturienė

Informatika 1. E. darbo vieta. Laboratoriniai darbai

Book published 1 Jan 2011

Authors: Eduardas Bareiša, Tomas Blažauskas, Birutė Budrytė, Vitalija Keršienė, Rima Sturienė

Informatika 1. Skaičiuoklė. Laboratoriniai darbai

Book published 6 May 2011

Authors: Germanas Budnikas, Vytautas Dirvelis, Vitalija Jakštienė, Eimutis Karčiauskas, Regina Misevičienė, Kęstutis Nutautas, Kęstutis Simonavičius

Informatika. Laboratoriniai darbai, I d.

Book published 1 Jan 2011

Authors: Juozas Adomavičius, Eduarda Bareiša, Eimutis Karčiauskas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas, Margarita Pečiukonienė, Vitoldas Sekliuckis, Rima Sturienė

Informatika I dalis

Book published 1 Jan 2011

Authors: Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Albinas Jakutavičius, Vacius Jusas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas, Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Rima Sturienė

Informatika 2. Uždavinių paruošimas sprendimui Matlab ir Mathcad aplinkose

Book published 1 Jan 2011

Authors: Juozas Adomavičius, Tatjana Dulinskienė, Birutė Jarašiūnienė, Irena Mikuckienė, Ona Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Rima Sturienė

Editor's Introduction

Book published 18 Sep 2012 in Oxford Handbooks Online

Authors: Dan Stone

Editors: Dan Stone

2003

Book published 31 Jan 2003

Editors: Dan Diner

Introduction

Book published 18 Sep 2012 in Oxford Handbooks Online

Authors: Dan Hicks, Mary C. Beaudry

Editors: Dan Hicks, Mary C. Beaudry