Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 7993037 results
Sort by: relevance publication year

Effect of Mn alloying on the hydrogen‐assisted cracking behavior in multiphase/duplex stainless steel

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Menghao Liu | Cuiwei Du | Xiaogang Li

Reduced erosion and its erosion reducing mechanism of gun propellants by octaphenylsilsesquioxane

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Taixin Liang | Jiaxin Lu | Fei Xiao | Hua Guo | Chunzhi Li | Mukun He | Baosheng Liu | Zeinhom M. El-Bahy | Nawaa Ali H. Alshammari | Xin Liao | Salah M. El-Bahy | Zhongliang Xiao | Zhanhu Guo

Triple-function Mn regulation of NiFe (oxy)hydroxide for oxygen evolution reaction

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Natural Science Foundation of Changzhou Municipality (kq2208023) | National Natural Science Foundation of China (12074113)

Authors: Hui Wan | Meng-Yuan Xie | Bo Li | Jian-Hang Nie | Tao Huang | Lei Li | Jing-Hui Shi | Ming-Hua Xian | Jia-Rong Huang | Wangyu Hu | Gui-Fang Huang | Fei Gao | Wei-Qing Huang

In-situ 3D visualizations of microstructural evolution during hot-pressing sintering of 7055 alloy powders containing satellite particles

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Kesong Miao | Rui Yao | Chenglin Wang | Yi Ma | Hao Wu | Xuewen Li | Chenglu Liu | Rengeng Li | Guohua Fan

Plastic quasicrystal-containing alloys prepared by annealing pseudo-high entropy Zr70–75(Al, Ni, Cu, Ag)25–30 glassy alloys

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Cong Liu | Chen Yang | Jing Ding | Xiangxiang Jiang | Hongzhi Luo | Ao Guo | Bingxiang Xu | Xuefang Dai | Shengli Zhu | Guodong Liu

Unveiling the roles of initial phase constituents and phase metastability in hydrogen embrittlement of TRIP‐assisted VCrCoFeNi medium‐entropy alloys

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Ministry of Science, ICT and Future Planning (NRF-2022R1A5A1030054,RS-2023-00281508) | MOTIE (P0023676)

Authors: Sang Yoon Song | Dae Cheol Yang | Han-Jin Kim | Sang-In Lee | Hyeon-Seok Do | Byeong-Joo Lee | Alireza Zargaran | Seok Su Sohn

Origin of two-dimensional hole gas at the hydrogen-terminated diamond surfaces: Negative interface valence-induced upward band bending

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Qingzhong Gui | Wei Yu | Chunmin Cheng | Hailing Guo | Xiaoming Zha | Ruyue Cao | Hongxia Zhong | John Robertson | Sheng Liu | Zhaofu Zhang | Zhuo Jiang | Yuzheng Guo

Insights into the effect of Y substitution on superlattice structure and electrochemical performance of A5B19-type La-Mg-Ni-based hydrogen storage alloy for nickel metal hydride battery

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Yanan Guo | Wenfeng Wang | Huanhuan Su | Hang Lu | Yuan Li | Qiuming Peng | Shumin Han | Lu Zhang

Uniaxial alignment of perovskite nanowires via brush painting technique for efficient flexible polarized photodetectors

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Ministry of Education (2023RIS-008) | Ministry of Science, ICT and Future Planning (RS-2023-00304743,2022M3J7A1066428)

Authors: Mi Kyong Kim | Su Min Park | Haedam Jin | Jeongbeom Cha | Dohun Baek | Tae Oh Yoon | Gibaek Lee | Se Gyo Han | Sae Byeok Jo | Seok Joo Yang | Min Kim

Hot compression bonding of a 9Cr oxide dispersion strengthened alloy and a 9Cr reduced-activation ferritic/martensitic alloy

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Jianqiang Wang | Bin Xu | Mingyue Sun | Xiang Liu | Dianzhong Li

Anomalous ductility-strength synergy occurred after cold rolling in a high Gd content Mg alloy

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Department of Education of Liaoning Province (JYTQN2023066) | Natural Science Foundation of Shandong Province (ZR2021ME241) | National Natural Science Foundation of China (52301164,52371121,52271107)

Authors: Ning Lv | Lingyu Zhao | Hong Yan | Boyu Liu | Rongshi Chen | Zhiwei Shan

Indirect 3D printing CDHA scaffolds with hierarchical porous structure to promote osteoinductivity and bone regeneration

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Sichuan Province Science and Technology Support Program (2019YJ0161) | National Key Research and Development Program of China (2019YFA0110600)

Authors: Wenling Dai | Shikui Li | Hengxing Jia | Xingchen Zhao | Chenxin Liu | Changchun Zhou | Yumei Xiao | Likun Guo | Yujiang Fan | Xingdong Zhang

Making titanium alloys ultrahigh strength and toughness synergy through deformation kinks-mediated hierarchical α-precipitation

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Keer Li | Wei Chen | Jinyu Zhang | Shewei Xin | Jun Sun

Lignin-based carbon fibres: Effect of bio-polyamide on oxidative thermal stabilisation of lignin

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Research funded by Horizon 2020 (720707)

Authors: Baljinder K. Kandola | Muhammed Hajee | Annan Xiang | A. Richard Horrocks

Recent advances in the modification of melamine sponge for oil-water separation

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Xing Zhou | Dexiang Li | Lili Wang | Qi Wang | Zhen Wang | Qing Jing | Rinderer Marisol | Lu Li

Evidence of microstructural evolution linked to non-monotonic distribution of micromechanical properties induced by shot peening

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Guoxin Lu | Qiang Wang | Bonnie Attard | Huhu Su | Shijian Zheng

Dual heterogeneous structure enabled ultrahigh strength and ductility across a broad temperature range in CrCoNi-based medium-entropy alloy

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Kang Tu | Bo Li | Zonglin Li | Kaisheng Ming | Shijian Zheng

Innovative microstructures in SmCo5-based ribbons regulated by Fe-Ni-Al-Ti alloy

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Si-Yi Chen | Ji-Bing Sun | Li-Zhu Wang | Mu-Jing Zhou | Xu-Ming Li | Yu-Long Liu

Processing heterogeneously structured oxide-dispersion-strengthened Fe-10Cr-6.1Al-0.3Zr-0.1Y alloy for simultaneously enhanced strength and ductility

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Tinghui Cao | Yake Wu | Pengpeng Huang | Jiaqing Wang | Zhongyue Yang | Feng Jiang | Evan Ma

Thermoelectric generator and temperature sensor based on polyamide doped n-type single-walled nanotubes toward self-powered wearable electronics

JOURNAL ARTICLE published February 2025 in Journal of Materials Science & Technology

Authors: Jiye Xiao | Zhen Zhang | Zhixiong Liao | Jinzhen Huang | Dongxia Xian | Runhao Zhu | Shichao Wang | Chunmei Gao | Lei Wang