Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 366 results
Sort by: relevance publication year

Sintesis dan Pencirian Kompleks Nikel(II) Salfen dengan Rantai Sisi Piperidina dan Kajian Interaksi dengan DNA Denggi

Journal Article published 30 Jun 2018 in Sains Malaysiana volume 47 issue 6 on pages 1139 to 1146

Authors: Eda Yuhana Ariffin, Yook Heng Lee , Ling Ling Tan , Nurul Huda Abd Karim

Kesan Penuaan ke atas Kehubungan Berkesan Otak semasa Pemprosesan Persepsi Pertuturan daripada Perspektif Pemodelan Sebab dan Akibat Dinamik: Satu Kajian fMRI

Journal Article published 31 Aug 2018 in Sains Malaysiana volume 47 issue 8 on pages 1843 to 1852

Authors: Hanani Abdul Manan, Ahmad Nazlim Yusoff , Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari

Pengoptimuman Kaedah dan Analisis Farmaseutik dalam Air Kumbahan dan Air Sungai

Journal Article published 31 May 2018 in Sains Malaysiana volume 47 issue 5 on pages 931 to 940

Authors: Nurfaizah Abu Tahrim, Md. Pauzi Abdullah , Yang Farina Abdul Aziz

Penyahbauan Fukoidan dan Kesannya terhadap Ciri Fizikokimia dan Aktiviti Antipengoksidaan

Journal Article published 31 Jul 2018 in Sains Malaysiana volume 47 issue 07 on pages 1501 to 1510

Authors: Chia Sin Tan, Sharifah Habibah Syed Khalafu, Wan Aida Wan Mustapha, Mohamad Yusof Maskat , Seng Joe Lim

Genes swap

Journal Article published Feb 2010 in New Scientist volume 205 issue 2749 on page 27

Authors: Dan Evans

Time to democratise science

Journal Article published Dec 2010 in New Scientist volume 208 issue 2790 on pages 26 to 27

Authors: Dan Hind

Complexity at large

Journal Article published Mar 1998 in Complexity volume 3 issue 4 on pages 3 to 18

Authors: Leigh Tesfatsion, Dan Ashlock

Buzz Kill

Journal Article published 19 Jun 2018 in Scientific American volume 319 issue 1 on pages 66 to 71

Authors: Dan Strickman

Back in Time

Journal Article published 16 Oct 2018 in Scientific American volume 319 issue 5 on pages 40 to 47

Authors: Dan Coe

Seeing reason

Journal Article published Dec 2016 in New Scientist volume 232 issue 3102 on pages 28 to 32

Authors: Dan Jones