Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4850 results
Sort by: relevance publication year

Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Noraini Ismail, Sidek Mohd Noah

Kajian Kes Penggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Bandar Dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Mohd Hamzah

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Kajian Sifat Kehausan Dan Kekerasan Komposit Matriks Aluminium

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Jamaliah Idris, Farid Salim, Zahrulail Suliman, Edynoor Osman

Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis dari Aspek Kesahihan Sanad dan Matan serta Statusnya)

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Tamar Jaya Nizar

Pencirian Minyak Mentah Berlilin Melalui Kajian Fizikal Dan Hubungannya Dengan Masalah Parafin

Journal Article published 1 Dec 1991 in Jurnal Teknologi volume 18 issue 1

Authors: Abd.Aiz Abd.Kadir, Zulkafli Hassan

Persepsi Pelajar Perempuan Terhadap Program Dan Profesion Dalam Bidang Kejuruteraan: Kajian Kes Di Malaysia Dan Jepun

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Balamuralithara Balakrishnan, Foon Siang Low, Mohamed Nor Azhari Azman

Tahap Pengetahuan dan Minat Remaja Terhadap Seni Barzanji dan Marhaban: Kajian di Kalangan Pelajar SMKA Negeri Johor

Journal Article published 26 Dec 2013 in Jurnal Teknologi volume 66 issue 1

Authors: Abdul Basit Samat @ Darawi, Siti Rugayah Tibek, Razali Muhamat@Kawangit

PENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASIPENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASI

Journal Article published 5 Jun 2013 in Jurnal Teknologi volume 62 issue 1

Authors: Mohd Nizam Ab Rahman, Wan Hasrulnizzam Wan Mahmood, Baba Md Deros

Persepsi Guru dan Pelajar Terhadap Perlakuan Buli di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat

Journal Article published 1 Dec 2005 in Jurnal Teknologi volume 43 issue 1

Authors: Azizi Hj. Yahya, Abdul Latif Ahmad

Perkaitan Antara Gejala Ponteng Sekolah, Kelas Dan Kokurikulum Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Sebuah Sekolah Menengah Daerah Skudai, Johor Bahru

Journal Article published 1 Jan 2011 in Jurnal Teknologi volume 54 issue 1

Authors: Aiziz Yahaya, Noordin Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Vinothini Krishnan

Aplikasi GIS dan AHP Dalam Kesesuaian Kawasan Penanaman Anggur: Kajian Kes di Negeri Perlis

Journal Article published 9 Feb 2015 in Jurnal Teknologi volume 73 issue 1

Authors: Nur Faizah Sabri, Zainudin Othman, Nasir Nayan, Mohamed Nor Azhari Azman

Pengetahuan Murid dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Ta Wee

Kajian Awal Terhadap Kesesuaian Plastik Abs Dalam Penghasilan Radas Makmal Yang Berbentuk Unik Dan Rumit Melalui Proses Pencontoh Sulungan Pantas

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: M. N. Mohamad Ibrahim, M. Abdul Ghani, J. Abdullah

Aspek Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan Di Kalangan Pks Makanan: Satu Sorotan Kajian

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Hayati @ Habibah Abdul Talib, Khairul Anuar Mohd Ali

Integrasi Sistem Maklumat Geografi Dan Kaedah Penilaian Pelbagai Kriteria Dalam Pemilihan Tapak Perumahan Kos Rendah: Kajian Kes Di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang, Malaysia

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Narimah Samat, Swee Li Ong

Kajian Sekat Gerak Bakteria Berpenyokong dalam Pengambilan Semula Logam Cu dan Zn

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Roslindawati Haron, Zainul Akmar Zakaria, Wan Azlina Ahmad

Perhubungan Antara Stesen Kerja Ergonomik dan Stres: Kajian Terhadap Operator Pengeluaran di Organisasi Multinasional di Malaysia

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Zafir Mohamed Makhbul, Durrishah Idrus, Mat Rebi Abdul Rani

Stres Pekerjaan, Kepuasan Kerja, Masalah Kesihatan Mental dan Strategi Daya Tindak: Satu Kajian di Kalangan Guru Sekolah di Kota Kinabalu, Sabah

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Bee Seok Chua

Kajian Aliran Masuk dan Penyusupan dalam Sistem Pembetungan di Taman Sri Pulai, Skudai

Journal Article published 1 Dec 2003 in Jurnal Teknologi volume 39 issue 1

Authors: Norhan Abd Rahman, Mohd Ali Jasmi, Mohamed Haniffa Hj Abdul Hamid, Aminuddin Mohd Baki