Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 6074 results
Sort by: relevance publication year

Chemistry, a lingua philosophica

Journal Article published Oct 2011 in Foundations of Chemistry volume 13 issue 3 on pages 233 to 249

Authors: Guillermo Restrepo, José L. Villaveces

Journal Article published 1998 in Catalysis Letters volume 53 issue 1/2 on pages 3 to 6

Authors: Dan Fărcaşiu, Dan Hâncu

Synthesis of nanophase oxalate precursors of YBaCuO superconductor by coprecipitation in microemulsions

Journal Article published 1995 in Journal of Materials Chemistry volume 5 issue 2 on page 309

Authors: Lingua Wang, Yu Zhang, Mamoun Muhammed

Fern Constituents: Cyclohopenol and Cyclohopanediol, Novel Skeletal Triterpenoids from Rhizomes of Pyrrosia lingua.

Journal Article published 1998 in CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN volume 46 issue 4 on pages 730 to 732

Authors: Hiroshi YAMASHITA, Kazuo MASUDA, Hiroyuki AGETA, Kenji SHIOJIMA

Nomenclatura na língua portuguesa em cromatografia multidimensional abrangente

Journal Article published Jun 2007 in Química Nova volume 30 issue 3 on pages 682 to 687

Authors: Carin von Mühlen, Cláudia Alcaraz Zini, Elina Bastos Caramão

Isolation of Diploptene from Pyrrosia lingua FARWELL

Journal Article published 1963 in CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN volume 11 issue 3 on pages 409 to 410

Authors: Hiroshi Hikino, Kanji Meguro, Tsunematsu Takemoto

Fern Constituents: Triterpenoids Isolated from Rhizomes of Pyrrosia lingua. I.

Journal Article published 1997 in CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN volume 45 issue 4 on pages 590 to 594

Authors: Kazuo MASUDA, Hiroshi YAMASHITA, Kenji SHIOJIMA, Toshihiro ITOH, Hiroyuki AGETA

The effects of sodium fluoride as the electrolyte additive on the electrochemical performances of magnesium–8lithium–0.5zinc electrode in sodium chloride solution

Journal Article published 5 Nov 2014 in RSC Adv. volume 4 issue 108 on pages 63182 to 63188

Authors: Yan-Zhuo Lv, Dan-Dan Tang, Dan Xu, Yan-Zhang Jin, Zhen-Bo Wang, Yan-Feng Li, Li Wang, Jing Feng, Yue-Ming Ren, Dian-Xue Cao

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in Journal of Materials Chemistry A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

Acetylation of Beclin 1 inhibits autophagosome maturation and promotes tumour growth

Journal Article published 26 May 2015 in Nature Communications volume 6 issue 1

Authors: Ting Sun, Xuan Li, Peng Zhang, Wen-Dan Chen, Hai-liang Zhang, Dan-Dan Li, Rong Deng, Xiao-Jun Qian, Lin Jiao, Jiao Ji, Yun-Tian Li, Rui-Yan Wu, Yan Yu, Gong-Kan Feng, Xiao-Feng Zhu