Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 3991 results
Sort by: relevance publication year

Língua portuguesa esconde ciência nacional

Journal Article published Dec 2011 in Rem: Revista Escola de Minas volume 64 issue 4 on pages 396 to 398

Authors: Sabine Righetti

Snail-based nanofibers

Journal Article published Feb 2018 in Materials Letters

Authors: Dan-Ni Yu, Dan Tian, Ji-Huan He

Journal Article published Feb 1990 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 175 issue 1 on pages 1 to 11

Authors: Dan Donescu, Dan Florin Anghel, Marieta Balcan

Journal Article published Apr 1991 in Angewandte Makromolekulare Chemie volume 188 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Dan Donescu, Dan Anghel, Kristiana Gosa, Marieta Balcan

An exercise in “Lingua Administrativa”

Journal Article published Sep 1954 in Magazine of Concrete Research volume 6 issue 17 on pages 105 to 105

Authors: E. N. da C. Andrade

Ultrasoft gelatin aerogels for oil contaminant removal

Journal Article published 2016 in Journal of Materials Chemistry A volume 4 issue 24 on pages 9381 to 9389

Research funded by National Natural Science Foundation of China (51320105011, 51421061)

Authors: Juan Wang, Dan Zhao, Ke Shang, Yu-Tao Wang, Dan-Dan Ye, A.-Hui Kang, Wang Liao, Yu-Zhong Wang

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Synthesis and photocatalytic properties of core–shell structured α-Fe2O3@SnO2 shuttle-like nanocomposites

Journal Article published 2011 in CrystEngComm volume 13 issue 14 on page 4486

Authors: Lu-Ping Zhu, Nai-Ci Bing, Dan-Dan Yang, Yang Yang, Gui-Hong Liao, Li-Jun Wang

Hydroquinone-modified Mesoporous Carbon Nanospheres with Excellent Capacitive Performance

Journal Article published 2018 in Journal of Inorganic Materials volume 33 issue 1 on page 48

Authors: GAO Xiu-Li, WANG Dan-Dan, LI Shuo, XING Wei, YAN Zi-Feng