Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4775 results
Sort by: relevance publication year

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Norhayati Che Hat, Shaferul Hafes Sha'ari, Mohd Fauzi Abdul Hamid

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Hubungan Tahap Motivasi Dengan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod

Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kemahiran Mendengar Bahasa Arab

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Ab. Ghani

Determination of Bahasa Melayu Word List From Friday Sermon Transcripts Using PHP and MySQL

Journal Article published 14 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 3

Authors: Mokhtar Harun, Muhammad ‘Aasim Asyafi’ie Ahmad, Siti Zaleha Abdul Hamid, Fareha Abdul Rahman, Puspa Inayat Khalid

Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Abd. Ghani, Zawawi Ismail

Menilai Perhubungan Di Antara Hasil Pembelajaran Kursus (hpk) Dan Hasil Pembelajaran Program (hpp) Dari Persepsi Pelajar

Journal Article published 1 Dec 2009 in Jurnal Teknologi volume 51 issue 1

Authors: Amirruddin Abdul Kadir, Mohd Zuki Salleh, Mohammad Alinor Abdul Kadir, Khairul Anuar

Konsep Pengurusan Alatan dan Bahan Untuk Pembelajaran Sains di Makmal

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Nurzatulshima Kamarudin, Lilia Halim

Profil Personaliti dalam Kalangan Pensyarah UTM yang Cemerlang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Penilaian Pengajaran Pensyarah

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Faizah Abd Ghani