Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 3350 results
Sort by: relevance publication year

Personalo vadyba organizacijos sistemoje

Monograph published 2006

Authors: Asta Stankevičienė, Liudmila Lobanova

Intelektinis verslas

Monograph published 2014

Authors: Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Rolandas Strazdas, Eugenijus Chlivickas, Liudmila Lobanova, Jelena Stankevičienė

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros

Monograph published 2011

Authors: Renata Korsakienė, Liudmila Lobanova, Asta Stankevičienė

Žmogiškųjų išteklių vadyba sanglaudos procesų Europos Sąjungoje kontekste

Monograph published 2015

Authors: Liudmila Lobanova

Tarptautinis verslas. Tarptautinės vadybos įvadas

Monograph published 2008

Authors: Borisas Melnikas, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Vida Pipirienė, Aurelija Burinskienė

Žmogiškųjų išteklių vadybos vertė žiniomis grindžiamoje visuomenėje

Journal Article published 22 Sep 2009 in Verslas: teorija ir praktika volume 10 issue 3 on pages 233 to 246

Authors: Liudmila Lobanova

THE RELEVANT CHALLENGES FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN PRESENTDAYS ORGANIZATIONS IN THE EUROPEAN UNION

Conference Paper published 12 May 2016 in 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”

Authors: Liudmila Lobanova

Integruota rinkodaros komunikacija: edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų vertinimas

Journal Article published 22 Sep 2017 in Informacijos mokslai volume 78 issue 78 on page 83

Authors: Liudmila Lobanova, Arūnas Rakauskas

Holistic Model Of Sustainable Development: Innovative Trends In Human Resource Management

Conference Paper published 2012 in Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012. Selected papers

Authors: Liudmila Lobanova

Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas

Monograph published 2018

Authors: Borisas Melnikas, Rūta Banelienė, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Eigirdas Žeimaitis