Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 3555 results
Sort by: relevance publication year

Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos

Monograph published 2014

Authors: Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiutė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienėė

Gyventojų pajamų nelygybė ekonominių ciklų kontekste

Journal Article published 22 Jun 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 2 on pages 107 to 115

Authors: Rasa Zabarauskaitė, Inga Blažienė

LITHUANIAN POPULATION AGING FACTORS ANALYSIS / LIETUVOS GYVENTOJŲ SENĖJIMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Journal Article published 28 May 2015 in Mokslas – Lietuvos ateitis volume 7 issue 2 on pages 199 to 209

Authors: Agnė Garlauskaitė, Rasa Zabarauskaitė

Labour Disputes in Lithuania: Results of Legal Development and Future Prospects

Journal Article published 11 Nov 2013 in Verslas: teorija ir praktika volume 14 issue 4 on pages 278 to 286

Authors: Daiva Petrylaitė, Inga Blažienė, Vida Petrylaitė, Rasa Zabarauskaitė

Interaction Between Subjective Well-Being, Economic Activity and Education in the EU

Journal Article published 19 Dec 2014 in Business: Theory and Practice volume 15 issue 4 on pages 285 to 293

Authors: Artūras Gataūlinas, Rasa Zabarauskaitė

ES šalių subjektyvioji gerovė ekonominio išsivystymo ir socialinės politikos kontekste

Journal Article published 11 Jun 2013 in Verslas: teorija ir praktika volume 14 issue 2 on pages 147 to 156

Authors: Artūras Gataūlinas, Rasa Zabarauskaitė

Darbas ne Visą Darbo Laiką Lietuvoje ir Kitose ES Šalyse: Kitimo Tendencijos ir Pagrindinės Problemos

Journal Article published 2013 in Public Policy and Administration volume 12 issue 4 on pages 540 to 556

Authors: Boguslavas Gruževskis, Rasa Zabarauskaitė

Teología de los extractivismos. Introducción a Tabula Rasa Nº 24

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tabula Rasa issue 24 on pages 11 to 23

Authors: Eduardo Gudynas

Koloidų chemijos laboratoriniai darbai

Book published 29 Nov 2013

Authors: Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė, Rasa Paleckienė, Rasa Šlinkšienė

Editorial

Journal Article published 30 Dec 2011 in Tabula Rasa issue 15 on pages 9 to 10

Authors: Eduardo Restrepo