Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 2 results
Sort by: relevance publication year

Refleksi * u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima

Journal Article published 2017 in Hrvatski dijalektološki zbornik volume 21 on pages 1 to 14

Authors: Silvana Vranić

Ikavsko-ekavski refleksi jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja

Journal Article published 2017 in Hrvatski dijalektološki zbornik volume 21 on pages 1 to 20

Authors: Marina Marinković