Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 39032 results
Sort by: relevance publication year

Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika

Monograph published 2017

Authors: Renata Korsakienė, Virginija Grybaitė, Agnė Šimelytė

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros

Monograph published 2011

Authors: Renata Korsakienė, Liudmila Lobanova, Asta Stankevičienė

THE BARRIERS AND MOTIVES OF SMES INTERNATIONALIZATION: THE INSIGHTS INTO THE THEORY DEVELOPMENT

Conference Paper published 12 May 2016 in 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”

Authors: Renata Krikštulytė, Renata Korsakienė

VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į DARBĄ

Journal Article published 2 Jun 2017 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 9 issue 2 on pages 143 to 153

Authors: Agnė GAURYLIENĖ, Renata KORSAKIENĖ

Y KARTOS DARBUOTOJŲ IR ORGANIZACIJOS ATITIKIMO REIKŠMĖ PASITENKINIMUI DARBU

Conference Paper published 9 Feb 2017 in Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Business in XXI Century“

Authors: Greta Pitrinaitė, Renata Korsakienė

Konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai ir internacionalizacija: sąsajų tyrimas

Journal Article published 31 Aug 2012 in Verslas: teorija ir praktika volume 13 issue 4 on pages 283 to 291

Authors: Renata Korsakienė

An Application of Business Consulting Procedures in Public Administration

Conference Paper published 2012 in The 7th International Scientific Conference "Business and Management 2012". Selected papers

Authors: Rasa Smaliukienė, Renata Korsakienė

The development of HRM strategy: The methodological aspects

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Renata Korsakienė, Asta Stankevičienė, Aušra Liučvaitienė

The competencies of experts: The challenges in cosulting business

Conference Paper published 12 May 2010 in The 6th International Scientific Conference "Business and Management 2010". Selected papers

Authors: Rasa Smaliukiene, Renata Korsakiene, Romas Prakapas

Integruotasis požiūris į konkurencinį pranašumą

Journal Article published 14 Jul 2011 in Mokslas - Lietuvos ateitis volume 3 issue 4 on pages 70 to 75

Authors: Edita Ragelskaja, Renata Korsakienė