Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 29177 results
Sort by: relevance publication year

Effects of a WhatsApp-Assisted Health Educational Intervention for Cardiac Rehabilitation: A Randomized Controlled Clinical Trial Protocol

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in Methods and Protocols

Research funded by the 2021 Strengthening Call for Proposals at the Universidad de Santander, Colombia (FI74-21)

Authors: Adriana Marcela Jacome-Hortua | Zully Rocio Rincon-Rueda | Diana C. Sanchez-Ramirez | Adriana Angarita-Fonseca

The clinical effect of an electric massage chair on chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients: randomized phase II cross-over trial

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in BMC Complementary Medicine and Therapies

Authors: Ju Won Kim | Ah Reum Lim | Ji Yoon Lee | June Young Lee | Soohyeon Lee | Yoon Ji Choi | Yeol Hong Kim | Kyong Hwa Park

Brief psychological intervention to reduce psychological distress among pre-operative cancer patients: A randomized, single-blind, two arm, parallel group-controlled trial in a selected tertiary care hospital in Sri Lanka

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in Sri Lanka Journal of Psychiatry

Authors: P. S. Alles | D. Alagiyawanna | M. Seneviwickrama | S. Nanayakkara | M. Kariyawasam | A. Pathirana

Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation combined with threshold inspiratory muscle training on respiratory function in neurocritical patients with weaning failure: a randomized controlled trial

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in International Journal of Rehabilitation Research

Authors: Qian Zhou | Yuanyuan Zhang | Wei Yao | Sijie Liang | Hui Feng | Huaping Pan

Comparison of therapeutic effects of N-Acetylcysteine with pregabalin in improving the clinical symptoms of painful diabetic neuropathy: a randomized, double-blind clinical trial

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in Clinical Diabetes and Endocrinology

Research funded by Hamadan University of Medical Sciences (IR.UMSHA.REC.1397.137)

Authors: Firozeh Sajedi | Arman Abdi | Maryam Mehrpooya | Vida Faramarzi | Younes Mohammadi | Fateme Sheida

Impact of Pronator Quadratus Muscle Tear in Distal Radius Fractures on Patient Outcomes: Analyses of 55 Patients in a Volar Locking Plate Arm of a Randomized Clinical Trial

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in Cureus

Authors: Morten Eikrem | Tom Lian | Jan Erik Madsen | Wender Figved

The prophylactic antiemetic therapies in management of differentiated thyroid cancer patients with radioactive iodine therapy: a single-center, non-randomized clinical trial

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2024 in Frontiers in Endocrinology

Authors: Xiao Li | Jingjia Cao | Wenxiu Wang | Xiaolu Zhu | Yaru Sun | Lei Song | Wei Zhang | Yong Han

Protocol of a pilot randomized clinical trial to evaluate nutritional support and rehabilitation on prevention of skeletal muscle mass loss during neoadjuvant chemotherapy in patients with esophageal cancer

JOURNAL ARTICLE published 18 April 2024 in PLOS ONE

Authors: Yuichiro Miki | Satoshi Nishi | Tatsuro Tamura | Takumi Imai | Mikio Nambara | Tatsunari Fukuoka | Mami Yoshii | Takahiro Toyokawa | Shigeru Lee | Hisako Fujii | Hisako Yoshida | Mitsuhiko Ikebuchi | Kiyoshi Maeda

Editors: Tsutomu Kumamoto

The effects of probiotics supplements on metabolic indices and clinical signs in patients with diabetic retinopathy, a randomized double blind clinical trial

JOURNAL ARTICLE published 18 April 2024 in Journal of Diabetes & Metabolic Disorders

Research funded by Kashan University of Medical Sciences (Kashan University of Medical Sciences)

Authors: Hasan Farajipour | Hamid Reza Matin | Zatollah Asemi | Saeed Sadr | Maryam Tajabadi-Ebrahimi | Nasrin Sharifi | Zarrin Banikazemi | Mohsen Taghizadeh | Hamed Mirzaei

Exploring the Effects of Ixekizumab on Pain in Patients with Ankylosing Spondylitis Based on Objective Measures of Inflammation: Post Hoc Analysis from a Large Randomized Clinical Trial

JOURNAL ARTICLE published 18 April 2024 in Rheumatology and Therapy

Authors: Kurt de Vlam | Walter P. Maksymowych | Gaia Gallo | Proton Rahman | Philip Mease | Venkatesh Krishnan | Conor J. McVeigh | Jeffrey Lisse | Danting Zhu | Rebecca J. Bolce | Philip G. Conaghan

Effects of dependent care theory-based post-surgical home care intervention on self-care, symptoms, and caregiver burden in patients with primary brain tumor and their caregivers: a randomized controlled trial

JOURNAL ARTICLE published May 2024 in Supportive Care in Cancer

Authors: Derya Dağdelen | Handan Zincir

Comparison of Hemodynamic Parameters Based on the Administration of Remimazolam or Sevoflurane in Patients under General Anesthesia in the Beach Chair Position: A Single-Blinded Randomized Controlled Trial

JOURNAL ARTICLE published 18 April 2024 in Journal of Clinical Medicine

Authors: Sangho Lee | Jimung Seo | Doh Yoon Kim | YoungYun Lee | Hee Yong Kang | Jeong-Hyun Choi | Youngsoon Kim | Mi Kyeong Kim | Ann Hee You

Comparative Study of Adjunct Misoprostol and Oxytocin Versus Oxytocin Alone on Side Effects Profile and Need for Additional Uterotonics in The Prevention of Postpartum Hemorrhage, A Randomized Control Trial

JOURNAL ARTICLE published 18 April 2024 in International Journal of Clinical Studies and Medical Case Reports

Authors: Mube WA

Conventional and digital maxillary occlusal record for the manufacture of complete-arch implant-supported fixed prostheses: randomized controlled clinical trial

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in Clinical Oral Investigations

Research funded by Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (finance code 001)

Authors: Ana Larisse Carneiro Pereira | Maria de Fátima Trindade Pinto Campos | Ana Clara Soares Paiva Torres | Adriana da Fonte Porto Carreiro

Extended Clopidogrel Monotherapy vs DAPT in Patients With Acute Coronary Syndromes at High Ischemic and Bleeding Risk

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in JAMA Cardiology

Authors: Yi Li | Jing Li | Bin Wang | Quanmin Jing | Yujie Zeng | Aijie Hou | Zhifang Wang | Aijun Liu | Jinliang Zhang | Yaojun Zhang | Ping Zhang | Daming Jiang | Bin Liu | Jiamao Fan | Jun Zhang | Li Li | Guohai Su | Ming Yang | Weihong Jiang | Peng Qu | Hesong Zeng | Lu Li | Miaohan Qiu | Leisheng Ru | Shaoliang Chen | Yujie Zhou | Shubin Qiao | Gregg W. Stone | Dominick J. Angiolillo | Yaling Han | Ping Yang | Gang Wu | Yang Zheng | Liyou Sui | Jianbin Gong  | Jie Mi | Hong Chen | Ruiyan Zhang | Xi Su  | Xingsheng Zhao  | Zhujun Chen  | Biao Xu | Hanjun Pei  | Na Li  | Hongliang Cong | Jinghua Liu | Xiling Shou  | Fengde Wang  | Da Yin  | Xiaofeng Hu | Jian An  | Chunyu Zeng | Jincheng Guo  | Genshan Ma  | Xinfu Zhou | Lefeng Wang  | Qin Qin | Qiutang Zeng  | Shuangbin Li  | Yi Zheng | Zuyi Yuan | Qing Yang  | Gang Liu  | Xianxian Zhao | Lingge Kong  | Jifu Li  | Tianchang Li  | Ruiping Zhao | Hong Wang | Chunjian Li  | Yanbo Jiang |  Likun Ma  | Ping Hou | Zixin Zhang  | Junxia Li     | Zhixiong Zhong  | Zhimin Du   | Zhiyong Wang  | Xuezhi Chen | Longzhe Jin | Changqian Wang | Chengxing Shen | Gang Zhao | Xiaohui Liu | Yongjun Li  | Chuanyu Gao  | Biao Cheng  | Jiang Wang | Yuanzhe Jin  | Qun Jin | Songjian He | Zhaofen Zheng | Yukun Luo | Yingwu Liu   | Taohong Hu | Zhanying Han | Weiheng Wu | Hua Wang | Yitong Ma | Jianhong Tao | Haiming Shi | Fucheng Sun | Yansong Guo | Hongyi Wu  | Li Feng   | Jianhua Zhu | Xubo Shi | Xiaodong Li  | OPT-BIRISK Investigators

Atrial Shunt Device Effects on Cardiac Structure and Function in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in JAMA Cardiology

Authors: Ravi B. Patel | Frank E. Silvestry | Jan Komtebedde | Scott D. Solomon | Gerd Hasenfuß | Sheldon E. Litwin | Barry A. Borlaug | Matthew J. Price | Rami Kawash | Scott L. Hummel | Donald E. Cutlip | Martin B. Leon | Dirk J. van Veldhuisen | Andreas J. Rieth | Scott McKenzie | Heiko Bugger | Jeremy A. Mazurek | Samir R. Kapadia | Marc Vanderheyden | Bonnie Ky | Sanjiv J. Shah

Time to clinical benefit with sotagliflozin in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: Insights from the SCORED randomized trial

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in European Journal of Heart Failure

Authors: Rahul Aggarwal | Deepak L. Bhatt | Michael Szarek | Lawrence A. Leiter | Christopher P. Cannon | Renato D. Lopes | Michael J Davies | Phillip Banks | Bertram Pitt | Ph. Gabriel Steg

Effect of preoperative immunonutrition on postoperative short-term clinical outcomes in patients with gastric cancer cachexia: a prospective randomized controlled trial

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in World Journal of Surgical Oncology

Authors: Junjian Yu | Antai Yuan | Qi Liu | Wei Wang | Yuqi Sun | Zequn Li | Cheng Meng | Yanbing Zhou | Shougen Cao

Effects of Neuropilates on Functional Outcomes in Chronic Stroke: A Randomized Clinical Trial

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2024 in Healthcare

Authors: Cristina García-Bravo | Laura Delgado-Lobete | Rebeca Montes-Montes | Mª Pilar Rodríguez-Pérez | Nuria Trugeda-Pedrajo | Gemma Fernández-Gómez | Sara García-Bravo

Evaluation of the effects of Artemisia Annua L. and Moringa Oleifera Lam. on CD4 count and viral load among PLWH on ART at Mbarara Regional Referral Hospital: a double-blind randomized controlled clinical trial

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in AIDS Research and Therapy

Authors: Silvano S. Twinomujuni | Esther C Atukunda | Jackson K. Mukonzo | Musinguzi Nicholas | Felicitas Roelofsen | Patrick E. Ogwang