Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 48931 results
Sort by: relevance publication year

„Futurystyczna geografia”. Rola geografów w kształtowaniu granic Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowo‑Wschodniej w latach 1914‑1920

Journal Article published 1 Dec 2013 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 48 on page 117

Authors: Maciej Górny

Nowa synteza dziejów Słowacji

Journal Article published 1 Dec 2012 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 47 on page 339

Authors: Jacek Adamczyk

Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami

Journal Article published 1 Jan 2018 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 52 issue 2 on page 57

Authors: Pavel Ablamski

Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1948

Journal Article published 1 Jul 2017 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 52 issue 1 on page 115

Authors: Hubert Kuberski

Stosunki polityczne i gospodarcze białorusko-litewskie (1990–2015)

Journal Article published 1 Jul 2017 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 52 issue 1 on page 235

Authors: Eugeniusz Mironowicz

Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa

Journal Article published 1 Jul 2017 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 52 issue 1 on page 251

Authors: Michał Kozłowski

Cerkiew Prawosławna na Wołyniu w pierwszym powojennym dziesięcioleciu

Journal Article published 1 Dec 2014 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 49 issue 1 on page 169

Authors: Adam Rafał Kaczyński

Nieznane fakty z biografii Romana Aftanazego (1914‑2004)

Journal Article published 31 Dec 2015 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 50 issue 2 on page 105

Authors: Tadeusz Epsztein

Sojusz interesów. Stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014

Journal Article published 31 Dec 2015 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 50 issue 2 on page 119

Authors: Eugeniusz Mironowicz

Kręgi zainteresowań problematyką macedońską w Polsce. Publikacje naukowe

Journal Article published 31 Dec 2015 in Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej volume 50 issue 2 on page 145

Authors: Lilla Moroz‑Grzelak