Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 146 results
Sort by: relevance publication year

Türkiye’de Hazırlanan Kur’an-ı Kerim ve İlgili Konuları Esas Alan Din Eğitimi Tezlerinin Değerlendirilmesi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Ali GÜL

Investigation of Contribution Levels of Rhetoric and Professional Practice Courses to Student Development (Ondokuz Mayıs University Faculty of Theology Example)

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Mustafa KARA | Hasan DAM | İdris ERTÜRK

Ignaz Goldziher’in Tarafsızlığı Üzerine Bir Değerlendirme (İslâm Kültür Araştırmaları 1-2 Adlı Çalışması Özelinde)

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Ahmet Emin SEYHAN

Analysis of Social Assistance and Solidarity Foundation Policies In Turkey: The Case of Denizli / Çal

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

Authors: Burak DERTLİOĞLU

CONTİNGENT DIVORCE (MUḌÂF ṬALÂQ) IN ISLAMIC LAW

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Selahattin YILMAZ

Hadis Münekkitlerinin Değerlendirmesinde Bir Hanefi Âlim: Yusuf B. Halid Es-Semtî

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Osman ORUÇHAN

Deprem Afeti Sonrası Psikososyal Sorunların İyileştirilmesine Yönelik Manevi Müdahaleler

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Muharrem AKA

Sivas Şehrinin Aile Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme (1777-1841 Tarihli Sivas Şer’iyye Sicillerine Göre)

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Ebubekir Sıddık YÜCEL

فهم رؤية الله للإباضية في خاصّ قلهاتي

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Mehmet ŞAŞA

GERSCHENKRON'UN ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE MISIR’IN ENDÜSTRİLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

Authors: Başak TURNA | Ferihan POLAT

Symbolization of the Ottoman Sultan and the Rise of State Legal Personality from the Perspective of Ottoman Political Modernization: From the Sened-i Ittifak to the Kanun-i Esasi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

Authors: Ensar KIVRAK | Burak GÖKALP

Türkçeye Anlam Kayması İle Geçmiş Arapça Kelimelerin Arapça Öğretimindeki Yeri Üzerine Bir Uygulama Araştırması

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Fatih YENER

Investigation on Forgiveness Tendency in Terms of Some Variables

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Abdullah DAĞCI

Sîret-Nüzûl İlişkisi Işığında Ahzâb Sûresi’nin Ortaya Koyduğu Hükümlerin Anlaşılmasının Önemi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Mehmet YAŞAR

Evaluation of the Postgraduate Courses in The Science of Qirāʾāt: Structural Issues and Curriculum Suggestion

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Hasan Hüseyin HAVUZ

Nâbulsî Tefsîrin’de Kur’ân Kıssaları Ve Helâk Edilen Ümmetler

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Mustafa UZ

Mohammed b. Othman Al Sanūsī And His Books Named “Musāmarāt Al-Ẓarīf bi-Ḥusn Al-Ta'rīf”

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Halil İbrahim KARAÖZ

Belâgat Terimleri Sözlüğü

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: İsa GÜCEYÜZ

Hayvanlara Yönelik Tutumların Dindarlık ve Maneviyatla İlişkisi

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Mercan ÖZEN | Saffet KARTOPU

Imām Mālik’s Transmission of Some Narrations That Contradict Preservation of The Qur'an in The Context of His Perception of The Qur'an

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Authors: Sümeyye SAYĞIN