Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 65049 results
Sort by: relevance publication year

Karşılaştırmalı hukukta orman mülkiyeti

Journal Article published 12 Jan 2015 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 2 on page 47

Authors: Üstüner Birben, Yusuf Güneş

Orman-Oraman etimolojisi üzerine

Journal Article published 4 Nov 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 2

Authors: Ahmet Küçükkalfa

Belgrad Ormanı (İstanbul)’nın Makrofungus Çeşitliliği

Journal Article published 5 Mar 2017 in Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi on pages 150 to 150

Authors: Ilgaz AKATA

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarına karşı alınan koruma ve savaş uygulamalarının irdelenmesi

Journal Article published 6 Aug 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 65 issue 1

Authors: Mehmet Altuğ Küçükosmanoğlu, Hamit Ayberk, Ali Küçükosmanoğlu

Orman yol inşaatı ihale sonuçlarının değerlendirilmesi: Bolu Bölge Müdürlüğü örneği

Journal Article published 26 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Yılmaz Türk, Selcuk Gumus

İstanbul’da orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ormancılık politikası yönünden irdelenmesi

Journal Article published 26 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Murat Köse

Ormanların İşlevleri Çerçevesinde Orman Toplum İlişkilerinin İrdelenmesi: Türkiye Örneği

Journal Article published 4 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi on pages 1 to 1

Authors: Seçil YURDAKUL EROL, Hasan Tezcan YILDIRIM

Kaya yuvarlanmalarından etkilenen orman alanlarının belirlenmesi: İnebolu örneği

Journal Article published 4 Apr 2017 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 67 issue 2 on pages 1 to 1

Authors: Abdurrahim Aydın, Remzi Eker

İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)

Journal Article published 2 Dec 2016 in Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 16 issue 2

Authors: Alper BULUT, Yavuz GÜLOĞLU

Avcı davranışını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi

Journal Article published 1 Jan 2014 in İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi volume 64 issue 1 on page 38

Authors: İsmail Şafak, Hadiye Başar