Funding Data Link References Status API Help
Page 10 of 232 results
Sort by: relevance publication year

От распада к модернизации. К вопросу о современных российско-сербских отношениях

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 197 to 221

Authors: Энтина Екатерина Геннадьевна, Кафедра мировой политики Национального исследовательского университета, Москва, Россия

Neoibeovci. Obračun sa prosovjetskom opozicijom u SFRJ i kidnapovanje Vlade Dapčevića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 147 to 164

Authors: Srđan Cvetković, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Narodni glas'' o konfiskaciji imovine u Topličkom okrugu posle Drugog svetskog rata

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 103 to 114

Authors: Saša Stanojević, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Svedočenje o suđenju i spornoj kolaboraciji đenerala Mihailovića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 189 to 196

Authors: Bojan B. Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Evolucija sovjetskih gledišta prema politici nesvrstanosti. Razlike u jugoslovenskom i sovjetskom poimanju načela socijalističkog internacionalizma

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 131 to 145

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Ili će Srbija biti republika, ili će prestati da postoji''. Ustavne promene u Srbiji 1989 (I)

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 165 to 188

Authors: Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Stambene prilike u jugoslovenskim gradovima 1945-1955.

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 115 to 130

Authors: Ivana Dobrivojević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Uticaj Soškog fronta na zaleđe i slovenačke civile

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 21 to 40

Authors: Vladimir Prebilič, Fakultet za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani

Vjerski liberalizam i jugoslavenstvo patrijarha Varnave i konkordatska kriza 1930-1938.

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 63 to 82

Authors: Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Jugoslavija, Zapad i susedne zemlje ''narodne demokratije'' posle Beogradske deklaracije 1955.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 149 to 162

Authors: Vladimir Lj. Cvetković, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd