Funding Data Link References Status API Help
Page 7 of 232 results
Sort by: relevance publication year

''Neka narod sam upravlja sobom''. Smederevski kraj u kampanji izbora za Ustavotvornu skupštinu 1945.

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 73 to 90

Authors: Nemanja Dević

Uhapsite Đilasa! Plan o hapšenju Milovana Đilasa 1981. u kontekstu ukupne politike prema disidentima u socijalističkoj Jugoslaviji

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 9 to 26

Authors: Srđan Cvetković, Institut za savremenu istoriju Beograd

Republika Srpska Krajina and the right of peoples to self-determination

Journal Article published 1 Feb 2018 in Istorija 20. veka volume 36 issue 1/2018 on pages 9 to 34

Authors: Peter Radan, Macquarie University, Sydney

Rad Pavla Savića u Moskvi 1944. i 1945/1946. i projekat za izgradnju jugoslovenskog instituta za fiziku

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 91 to 104

Authors: Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Statistika i karakter spoljne trgovine Kraljevine SHS 1919-1929.

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 57 to 72

Authors: Ivan M. Becić, Institut za srpsku kulturu, Priština/Leposavić

Epoha pomeranja istoriografskih saznanja i optužbe za ''revizionizam''

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 183 to 188

Authors: Bojan B. Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Mađari o odgovornosti za Veliki rat 1919-1929

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 45 to 56

Authors: Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Sećanje Milutina Velimirovića na epidemiju pegavog tifusa u Pirotu za vreme Prvog svetskog rata

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 189 to 205

Authors: Momir Ninković, Institut za savremenu istoriju Beograd

U novoj domovini. Izbeglice iz Grčke u NR Makedoniji

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 105 to 129

Authors: Konstantinos Katsanos, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Greece

Josip Broz Tito u ''Politici'' i ''Borbi'' februara 1969: o Kosovu i Metohiji, međunarodnim odnosima i štampi

Journal Article published 1 Aug 2015 in Istorija 20. veka volume 33 issue 2/2015 on pages 151 to 165

Authors: Slobodan Selinić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Područje Novog Beograda u međuratnim planovima za razvoj Zemuna 1918-1934.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 47 to 66

Authors: Goran Antonić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Poseta Džeralda Forda Jugoslaviji avgusta 1975 i jugoslovensko-američke nesuglasice oko aktuelnih žarišta svetske krize

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 157 to 180

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Dokumenta o držanju Mitre Mitrović u slučaju Milovana Đilasa 1954. godine

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 195 to 208

Authors: Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Jugoslavija i Austrija 1945-1955. Rezime odnosa

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 123 to 134

Authors: Petar Dragišić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

''Najbednija dečija sudbina''. Život učenika u privredi u Jugoslaviji 1945-1965.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 181 to 194

Authors: Ivana Dobrivojević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Izložba ''Italijanski portret kroz vekove'' u Beogradu 28. mart - 9. maj 1938.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 23 to 34

Authors: Bojan Simić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

''Horizontalna kolaboracija'' - intimne veze žena sa nemačkim okupatorom u Srbiji 1941-1944.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 105 to 122

Authors: Ljubinka Škodrić, Arhiv Srbije, Beograd

Protokol Jugoslavije i Vatikana iz 1966. godine

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 135 to 156

Authors: Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Za dinar ili za krunu - ko je dobio, a ko izgubio

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 41 to 58

Authors: Ivan M. Becić, Institut za srpsku kulturu, Priština/Leposavić

Glamur i socijalizam. Italijanska elita na Brionima 1960-1973.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 119 to 130

Authors: Petar Dragišić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd