Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 214 results
Sort by: relevance publication year

Trideset godina časopisa ''Istorija 20. veka'' 1983-2013.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 219 to 232

Authors: Milan Gulić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Kako građani Srbije vide demokratsku stranku u poslednjoj deceniji 20. veka i prvoj deceniji 21. veka

Journal Article published 1 Oct 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 3/2011 on pages 91 to 108

Authors: Srećko Mihailović, Institut za društvene nauke, Beograd

Uslovi razvoja osnovnih škola u Raškoj oblasti početkom 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 191 to 201

Authors: Sefedin Šehović, Učiteljski fakultet u Novom Pazaru, Univerzitet u Beogradu

Prodor nemačkog kapitala u beogradska rudarska akcionarska društva tridesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 9 to 22

Authors: Ranka Gašić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Suđenje Đuri Đuroviću 1974. i stanje jugoslovenskog pravosuđa sedamdesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 9 to 40

Authors: Slobodan G. Marković, Fakultet političkih nauka, Beograd

Nova Evina pobuna. ''Žensko pitanje'' i transformacija braka i porodice u Srbiji tokom druge polovine 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 165 to 182

Authors: Aleksandra Pavićević, Etnografski institut SANU, Beograd

Srbija i Rusija u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na kraju 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2016 in Istorija 20. veka volume 34 issue 2/2016 on pages 165 to 178

Authors: Ratomir Milikić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Obnova političkog dijaloga na najvišem nivou između Beograda i Moskve početkom 70-ih godina 20. veka

Journal Article published 1 Oct 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 3/2011 on pages 221 to 238

Authors: Đoko Tripković, Institut za savremenu istoriju Beograd

Nacionalizam Zorana Đinđića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 9 to 20

Authors: Čedomir Antić, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

Rat u Sloveniji 1991.

Journal Article published 1 Jun 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 2/2011 on pages 9 to 34

Authors: Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Kardelj-Hariman: ''Šta posle Tita''

Journal Article published 1 Jun 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 2/2011 on pages 173 to 186

Authors: Đoko Tripković, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Glasnik Srpske državne straže'' - opšte informacije i tematska analiza sadržaja

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 141 to 150

Authors: Nebojša Stambolija

Holokaust u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - numeričko određenje

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 163 to 182

Authors: Dragan Cvetković, Muzej žrtava genocida, Beograd

Mit o komunističkom jugoslovenstvu

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 9 to 26

Authors: Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Gubici osovinske avijacije u Aprilskom ratu 1941.

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 49 to 64

Authors: Predrag Miladinović

Smederevski okrug u proleće 1941. godine

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 127 to 139

Authors: Nemanja Dević

Politika Nezavisne Države Hrvatske prema Srbiji

Journal Article published 1 Feb 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 1/2011 on pages 115 to 126

Authors: Nikica Barić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Osnivanje gradske bolnice u Beogradu 1935.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 63 to 76

Authors: Ranka Gašić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Raspad SFRJ: paraliza, agonija, rat

Journal Article published 1 Aug 2018 in Istorija 20. veka volume 36 issue 2/2018 on pages 203 to 222

Authors: Vladimir Petrović, Institut za savremenu istoriju Beograd

Bugarska politička emigracija u Kraljevini SHS

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 41 to 61

Authors: Ivan Ristić