Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 214 results
Sort by: relevance publication year

Trideset godina časopisa ''Istorija 20. veka'' 1983-2013.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 219 to 232

Authors: Milan Gulić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Kako građani Srbije vide demokratsku stranku u poslednjoj deceniji 20. veka i prvoj deceniji 21. veka

Journal Article published 1 Oct 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 3/2011 on pages 91 to 108

Authors: Srećko Mihailović, Institut za društvene nauke, Beograd

Uslovi razvoja osnovnih škola u Raškoj oblasti početkom 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 191 to 201

Authors: Sefedin Šehović, Učiteljski fakultet u Novom Pazaru, Univerzitet u Beogradu

Prodor nemačkog kapitala u beogradska rudarska akcionarska društva tridesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 9 to 22

Authors: Ranka Gašić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Suđenje Đuri Đuroviću 1974. i stanje jugoslovenskog pravosuđa sedamdesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 9 to 40

Authors: Slobodan G. Marković, Fakultet političkih nauka, Beograd

Nova Evina pobuna. ''Žensko pitanje'' i transformacija braka i porodice u Srbiji tokom druge polovine 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 165 to 182

Authors: Aleksandra Pavićević, Etnografski institut SANU, Beograd

Srbija i Rusija u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na kraju 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2016 in Istorija 20. veka volume 34 issue 2/2016 on pages 165 to 178

Authors: Ratomir Milikić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Obnova političkog dijaloga na najvišem nivou između Beograda i Moskve početkom 70-ih godina 20. veka

Journal Article published 1 Oct 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 3/2011 on pages 221 to 238

Authors: Đoko Tripković, Institut za savremenu istoriju Beograd

Nacionalizam Zorana Đinđića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 9 to 20

Authors: Čedomir Antić, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

Rat u Sloveniji 1991.

Journal Article published 1 Jun 2011 in Istorija 20. veka volume 29 issue 2/2011 on pages 9 to 34

Authors: Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju Beograd