Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 45 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012

Journal Issue published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012

Journal Issue published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012

Uslovi razvoja osnovnih škola u Raškoj oblasti početkom 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 191 to 201

Authors: Sefedin Šehović, Učiteljski fakultet u Novom Pazaru, Univerzitet u Beogradu

Nacionalizam Zorana Đinđića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 9 to 20

Authors: Čedomir Antić, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

Osnivanje gradske bolnice u Beogradu 1935.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 63 to 76

Authors: Ranka Gašić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Bugarska politička emigracija u Kraljevini SHS

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 41 to 61

Authors: Ivan Ristić

Jedno nepoznato pismo Luja Vojnovića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 223 to 227

Authors: Sofija Božić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Zakon o rehabilitaciji Republike Srbije u praksi

Journal Article published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012 on pages 191 to 205

Authors: Jelena Đ. Lopičić Jančić

O broju ruskih inženjera u Jugoslaviji 1919-1941.

Journal Article published 1 Oct 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 3/2012 on pages 207 to 224

Authors: Toma Milenković

Jugoslovensko-albanski ekonomski odnosi 1945-1948. Planovi i saradnja

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 133 to 148

Authors: Božica Slavković, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Srpski književni glasnik'' o jugoslovensko-bugarskim odnosima 1920-1930.

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 27 to 42

Authors: Vladan Jovanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Srpski civilni/kulturni plan. Geneza i prilog proučavanju

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 89 to 108

Authors: Aleksandar Stojanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

''Jugoslovensko bekstvo iz Evrope''. Novi ekonomski prioriteti nesvrstane Jugoslavije sredinom 50-ih godina

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 163 to 178

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Regulacioni plan Zemuna za područje leve obale Save iz 1932. godine

Journal Article published 1 Feb 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 1/2012 on pages 217 to 226

Authors: Goran Antonić, Institut za savremenu istoriju Beograd

List ''Borba'' u borbi za ovladavanje javnim mnjenjem u Srbiji 1944-1945.

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 83 to 101

Authors: Ivan M. Becić, Institut za srpsku kulturu, Priština/Leposavić

От распада к модернизации. К вопросу о современных российско-сербских отношениях

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 197 to 221

Authors: Энтина Екатерина Геннадьевна, Кафедра мировой политики Национального исследовательского университета, Москва, Россия

Neoibeovci. Obračun sa prosovjetskom opozicijom u SFRJ i kidnapovanje Vlade Dapčevića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 147 to 164

Authors: Srđan Cvetković, Institut za savremenu istoriju Beograd

''Narodni glas'' o konfiskaciji imovine u Topličkom okrugu posle Drugog svetskog rata

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 103 to 114

Authors: Saša Stanojević, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Svedočenje o suđenju i spornoj kolaboraciji đenerala Mihailovića

Journal Article published 1 Jun 2012 in Istorija 20. veka volume 30 issue 2/2012 on pages 189 to 196

Authors: Bojan B. Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju Beograd