Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 27 results
Sort by: relevance publication year

Trideset godina časopisa ''Istorija 20. veka'' 1983-2013.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 219 to 232

Authors: Milan Gulić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Journal Issue published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013

Journal Issue published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013

Prodor nemačkog kapitala u beogradska rudarska akcionarska društva tridesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 9 to 22

Authors: Ranka Gašić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Suđenje Đuri Đuroviću 1974. i stanje jugoslovenskog pravosuđa sedamdesetih godina 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 9 to 40

Authors: Slobodan G. Marković, Fakultet političkih nauka, Beograd

Nova Evina pobuna. ''Žensko pitanje'' i transformacija braka i porodice u Srbiji tokom druge polovine 20. veka

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 165 to 182

Authors: Aleksandra Pavićević, Etnografski institut SANU, Beograd

Formiranje Ustaške vojnice 1941.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 67 to 84

Authors: Bojan B. Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Predstavništva Kraljevine Jugoslavije u skandinavskim zemljama 1918-1945.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 35 to 46

Authors: Dragoš Petrović, Arhiv Jugoslavije, Beograd

Oružane akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu tokom 1942.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 85 to 104

Authors: Rade Ristanović

Područje Novog Beograda u međuratnim planovima za razvoj Zemuna 1918-1934.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 47 to 66

Authors: Goran Antonić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Poseta Džeralda Forda Jugoslaviji avgusta 1975 i jugoslovensko-američke nesuglasice oko aktuelnih žarišta svetske krize

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 157 to 180

Authors: Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Dokumenta o držanju Mitre Mitrović u slučaju Milovana Đilasa 1954. godine

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 195 to 208

Authors: Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Jugoslavija i Austrija 1945-1955. Rezime odnosa

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 123 to 134

Authors: Petar Dragišić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

''Najbednija dečija sudbina''. Život učenika u privredi u Jugoslaviji 1945-1965.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 181 to 194

Authors: Ivana Dobrivojević, Institut za savremenu istoriju Beograd

Izložba ''Italijanski portret kroz vekove'' u Beogradu 28. mart - 9. maj 1938.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 23 to 34

Authors: Bojan Simić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

''Horizontalna kolaboracija'' - intimne veze žena sa nemačkim okupatorom u Srbiji 1941-1944.

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 105 to 122

Authors: Ljubinka Škodrić, Arhiv Srbije, Beograd

Protokol Jugoslavije i Vatikana iz 1966. godine

Journal Article published 1 Feb 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 1/2013 on pages 135 to 156

Authors: Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju Beograd

Za dinar ili za krunu - ko je dobio, a ko izgubio

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 41 to 58

Authors: Ivan M. Becić, Institut za srpsku kulturu, Priština/Leposavić

Glamur i socijalizam. Italijanska elita na Brionima 1960-1973.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 119 to 130

Authors: Petar Dragišić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Načini izlaska zatočenika iz logora smrti Jasenovac i Stara Gradiška 1941-1945.

Journal Article published 1 Aug 2013 in Istorija 20. veka volume 31 issue 2/2013 on pages 93 to 118

Authors: Davor Kovačić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb